Ενότητες 1 - 7 | Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Α΄ Γυμνασίου
1) Να βάλετε τόνους, πνεύματα και υπογεγραμμένες στις παρακάτω λέξεις: οι ποιμενες, οι γειτονες, ο σχοινος, ο  μολυβδος, την νησον, ο γέρων, υμεις, ημιν, εγω, τη καμηλω.

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgRSzzJQ3cOI0uePa

2)  Αφού αναφέρετε σε ποια κλίση ανήκουν τα παρακάτω ουσιαστικά, να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις τους και στους δύο αριθμούς: ὁ ποταμός, ἡ νῆσος, ὁ κωμήτης, ἡ ἀνδρεία, ἡ μέλισσα, ἡ πλάνη, ὁ λοχίας, ὁ προδότης, τό βάθρον, ἡ κεραία, ἡ θύελλα, ἡ δίψα.

3) Να κλιθεί το α΄ και το β΄ πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας και στους δύο αριθμούς.

4) Να μεταφερθούν οι παρακάτω τύποι από τον Ενεστώτα στον Παρατατικό και το αντίστροφο, χωρίς να επηρεαστούν το πρόσωπο και ο αριθμός τους.

ἦν (γ΄ ενικό) →                              εἶ →                          ἐσμέν →                         ἦσθα →
                 ἦν →                        ἦσαν →                             εἰμί →                            ἦτε →
               εἰσί →                         ἐστί →                            ἦμεν →                           ἐστέ →

5) Να κλιθούν τα παρακάτω ρήματα στον Ενεστώτα, τον Παρατατικό, τον Μέλλοντα και τον Αόριστο: ἐκστρατεύω, διαπράττω, κομίζω, ὁπλίζω (δεν έχει Μέλλοντα), ὀρύττω, διατρίβω

6) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους χρόνους των ρημάτων που λείπουν:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ              ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                  ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ           ΑΟΡΙΣΤΟΣ
    βρέχει 
                                                                                        βλάψομεν
                                           ἱκέτευες
                                                                                                                             ἔκοψαν
                                                                                         ἀλείψεις
   ἐρίζετε
                                       ἔληγον (γ΄ πληθ.)             
                                                                                          σκάψει
περιφράττεις
                                                                                                                            ἐφόνευσας
                                                                                                                            διετάξαμεν
                                          ἐψέγετε

7) Να γράψετε τα παρεπόμενα του ρήματος. 

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/02/11-7-enotita-epanaliptikes-askiseis-apantiseis-arxaia-a-gumnasiou-pdf.html

Ενότητες 1 - 7 | Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.