Ενότητα 4η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά ΓυμνασίουΟυσιαστικά Β΄ Κλίσης

1) Να γράψετε τα παρακάτω δευτερόκλιτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

τῇ νήσῳ: _________      τοὺς ἀνθρώπους: _________    τὸ κρίνον (αιτ.): _________ 
τῆς ὁδοῦ: _________      τοῖς μολύβδοις: _________      ὦ λίθε: _________ 
τὸν πύργον: _________   τῆς καμήλου: _________         ὁ θρῦλος: _________
2) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω δευτερόκλιτα ουσιαστικά της πρώτης στήλης με τις πτώσεις τους από τη δεύτερη στήλη: 

α) τῇ καμίνῳ __       1) Ονομαστική Πληθυντικού
β) τῆς πλίνθου __     2) Γενική Πληθυντικού
γ) τοῖς τίτλοις __      3) Δοτική Ενικού
δ) τῶν τάφρων __     4) Γενικἠ Ενικού
ε) αἱ ἄρκτοι __          5) Δοτική Πληθυντικού

3) Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω χωρίου με τους τύπους των δευτερόκλιτων ουσιαστικών που σας ζητούνται: 

Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς παλαιοὺς ___________ (ὁ κίνδυνος) τῶν ____________ (ὁ πρόγονος) δίειμι, μνήμην παρὰ τῆς φήμης λαβών˙ ἄξιον γὰρ πᾶσιν ___________ (ὁ ἄνθρωπος) κἀκείνων μεμνῆσθαι, ὑμνοῦντας μὲν ἐν ταῖς ᾠδαῖς, λέγοντας δ' ἐν ταῖς τῶν ἀγαθῶν μνήμαις, τιμῶντας δ' ἐν _______ (ὁ καιρός, δοτ. πληθ.) τοῖς τοιούτοις, παιδεύοντας δ' εν τοῖς τῶν τεθνεώτων ___________ (τὸ ἔργον) τοὺς ζῶντας. 
Ἀμαζόνες γὰρ Ἄρεως μὲν τὸ παλαιὸν ἦσαν θυγατέρες, οἰκοῦσαι [δὲ]παρᾶ τὸν Θερμώδοντα ___________ (ποταμός), μόναι μὲν ὡπλισμέναι ___________ (ὁ σίδηρος, δοτ. εν.) ῶν περὶ αὐτάς, πρῶται δὲ τῶν πάντων ἐφ' ___________ (ὁ ἵππος) ἀναβᾶσαι, οἷς ἀνελπίστως δι' ἀπειρίαν τῶν ἐναντίων...
Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων Βοηθοῖς, 190.3 - 5

4) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών των παρακάτω δευτερόκλιτων ουσιαστικών: ὁ βωμός, ὁ ἐχθρός, ἡ κάμηλος,  ὁ πολέμιος, τὸ τρόπαιονhttp://www.arxaiagumnasiou.net/2017/02/enotita-4-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 4η - Πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.