Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 5η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου


Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής βαρύτονων ρημάτων.

1) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους του εἰμί της Α΄ στήλης με τα πρόσωπα που ταιριάζουν από τη Β΄ στήλη. 

      Α΄
       Β΄
1) εἰμί __
α) ὑμεῖς
2) εἶ __
β) οὗτοι
3) ἐστί __
γ) ἡμεῖς
4) ἐσμέν __
δ) ἐγώ
5) ἐστἐ __
ε) σύ
6) εἰσί __
στ) οὗτος, αὕτη, τοῦτο

[ads-post]
2) Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από αυτή την ενότητα να σχηματίσετε τον Μέλλοντα των παρακάτω ρημάτων:

θύω → ___________      πέμπω → ___________       κωλύω → ___________   
ἄρχω → ___________    γράφω  → ___________      λέγω  → ___________   
ἀλλάττω  → ___________    κηρύττω → ___________    κινδυνεύω → ___________   
στρατεύω  → ___________    κελεύω → ___________    θηρεύω  → ___________   

3) Να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του Ενεστώτα  στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

θύεις  → ___________    πέμπει → ___________    κωλύομεν → ___________   
ἄρχομεν → ___________    γράφετε → ___________    λέγουσιν → ___________   
ἀλλάττουσιν → ___________    κηρύττει → ___________    κινδυνεύεις → ___________   
στρατεύομεν → ___________    κελεύετε → ___________    θηρεύει → ___________   

4) Να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του Μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

βλάψομεν → ___________   ἁρμόσουσιν  → ___________   ἀγορεύσει → ___________   
τάξετε → ___________        τρέψεις  → ___________          πορεύσομεν  → ___________  
πλέξει → ___________       πιστεύσουσιν  → ___________   δεσμεύσετε  → ___________   
χορεύσεις  → ___________  φράξουσιν → ___________        τρέψετε  → ___________   

5) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της  Α΄ στήλης με τα Υποκείμενα τους από τη β΄ στήλη: 
            Α΄
      Β΄
α) θύσομεν __
1) ἐγώ
β) κηρύττετε __          
2) σύ
γ) κομίζεις __             
3) οὗτος
δ) τρέπει __                
4) ἡμεῑς
ε) κινδυνεύουσιν __    
5) ὑμεῖς
στ) χορεύσω __          
6) οὗτοι

6) Να συμπληρώσετε τους πίνακες με τα πρόσωπα που σας ζητούνται:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
θύω
οὗτος
__________________
ὑμεῖς
__________________
οὗτοι
__________________

πέμπω
σύ
__________________
ἡμεῖς
__________________
οὗτος
__________________

κωλύω
ἡμεῖς
__________________
σύ
__________________
οὗτοι
__________________

κηρύττω
ὑμεῖς
__________________
ἡμεῖς
__________________
οὗτος
__________________

κινδυνεύω
οὗτοι
__________________
σύ
__________________
ἡμεῖς
__________________


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
στρατεύω
οὗτος
__________________
σύ
__________________
οὗτοι
__________________

τάττω
οὗτοι
__________________
ὑμεῖς
__________________
οὗτος
__________________

ἀλλάττω
ἡμεῖς
__________________
σύ
__________________
οὗτος
__________________

κελεύω
ὑμεῖς
__________________
σύ
__________________
οὗτος
__________________

κινδυνεύω
οὗτοι
__________________
οὗτος
__________________
ἡμεῖς
__________________


http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/02/enotita-5-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 5η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.