Ενότητα 5η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου


Οριστική Ενεστώτα και Μέλλοντα Ενεργητικής Φωνής βαρύτονων ρημάτων.

1) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους του εἰμί της Α΄ στήλης με τα πρόσωπα που ταιριάζουν από τη Β΄ στήλη. 

1) εἰμί __        α) ὑμεῖς
2) εἶ __           β) οὗτοι
3) ἐστί __       γ) ἡμεῖς
4) ἐσμέν __    δ) ἐγώ
5) ἐστἐ __       ε) σύ
6) εἰσί __       στ) οὗτος, αὕτη, τοῦτο

[ads-post]
2) Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από αυτή την ενότητα να σχηματίσετε τον Μέλλοντα των παρακάτω ρημάτων:

θύω → ___________      πέμπω → ___________       κωλύω → ___________   
ἄρχω → ___________    γράφω  → ___________      λέγω  → ___________   
ἀλλάττω  → ___________    κηρύττω → ___________    κινδυνεύω → ___________   
στρατεύω  → ___________    κελεύω → ___________    θηρεύω  → ___________   

3) Να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του Ενεστώτα  στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

θύεις  → ___________    πέμπει → ___________    κωλύομεν → ___________   
ἄρχομεν → ___________    γράφετε → ___________    λέγουσιν → ___________   
ἀλλάττουσιν → ___________    κηρύττει → ___________    κινδυνεύεις → ___________   
στρατεύομεν → ___________    κελεύετε → ___________    θερεύει → ___________   

4) Να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του Μέλλοντα στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού: 

βλάψομεν → ___________   ἁρμόσουσιν  → ___________   ἀγορεύσει → ___________   
τάξετε → ___________        τρέψεις  → ___________          πορεύσομεν  → ___________  
πλέξει → ___________       πιστεύσουσιν  → ___________   δεσμεύσετε  → ___________   
χορεύσεις  → ___________  φράξουσιν → ___________        τρέψετε  → ___________   

5) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της πρώτης στήλης με τα Υποκείμενα τους από τη β΄ στήλη: 

α) θύσομεν __              1) ἐγώ
β) κηρύττετε __           2) σύ
γ) κομίζεις __              3) οὗτος
δ) τρέπει __                 4) ἡμεῑς
ε) κινδυνεύουσιν __    5) ὑμεῖς
στ) χορεύσω __           6) οὗτοι

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/02/enotita-5-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 5η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.