Ενότητα 6η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου


1) Να γράψετε τα παρακάτω πρωτόκλιτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

τῷ μανδύᾳ → ___________      τῶν ἐργατῶν → __________     τὰς βοηθείας → __________
τὸν δεσμώτην → __________   τῶν ἁμιλλῶν → __________     τῆς νύμφης → __________
ταῖς κίσσαις → __________      τῶν ῥιζῶν → __________         ὦ καθηγηταί → __________
τοῦ προφήτου → __________   τὴν μηλέαν → __________       τῶν σαυρῶν → __________

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbbLGt8m2Nlc7EUf8
Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα στη διαφήμιση που θα εμφανιστεί και μετά πατήστε πάνω δεξιά SKIP AD

2) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών των παρακάτω ουσιαστικών

                   Ενικός Αριθμός              Πληθυντικός Αριθμός
                  → __________                   → __________
ὁ κοχλίας  → __________                   → __________
                 → __________                   → __________

                    → __________                → __________
ἡ ἐπιμέλεια → __________                 → __________
                    → __________                → __________

                   → __________                → __________
ἡ τρίαινα    → __________                → __________
                   → __________                → __________

                  → __________                 → __________
ἡ τύχη       → __________                 → __________
                  → __________                 → __________


3) Στο παρακάτω χωρίο να εντοπίσετε τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά (5), να τα αναγνωρίσετε γραμματικά και να τα κλίνετε και στους δύο αριθμούς.

Πρότερον μέν, ὦ βουλή, ἐνόμιζον ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ, ἡσυχίαν ἄγοντι, μήτε δίκας ἔχειν μήτε πράγματα・νυνὶ δὲ οὕτως ἀπροσδοκήτως αἰτίαις καὶ πονηροῖς συκοφάνταις περιπέπτωκα, ὥστε' εἴ πως οἷον τε, δοκεῖ μοι δεῖν καὶ τοὺς μὴ γεγονότας ἤδη δεδιέναι περὶ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι・
Λυσίας, Περὶ τοῦ Σηκοῦ ἀπολογία

4) Να αντιστοιχίσετε τα ουσιαστικά της πρώτης στήλης με την αντίστοιχη πτώση τους στη δεύτερη στήλη. Αμέσως μετά να εξετάσετε εάν είναι όλα πρωτόκλιτα ουσιαστικά ή όχι και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

1) ζημίας __            α) Αιτιατική Ενικού
2) μαχῶν __            β) Γενική Ενικού
3) ναυμαχίαν __      γ) Αιτιατική Πληθυντικού
4) ἁμαρτίαι __         δ) Κλητικού Πληθυντικού
5)  ἵππου __             ε) Γενική Πληθυντικού

Απάντηση: ________________________________________

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/02/enotita-6-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 6η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.