Ενότητα 7η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου1) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους του εἰμί της Α΄ στήλης με τα πρόσωπα που ταιριάζουν από τη Β΄ στήλη. 

1) ἦν __           α) ὑμεῖς
2) ἦσθα __       β) οὗτοι
3) ἦν __           γ) ἡμεῖς
4) ἦμεν __       δ) ἐγώ
5) ἦτε __         ε) σύ
6) ἦσαν __    στ) οὗτος, αὕτη, τοῦτο

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbbQCyZaGsl32PJmg

2) Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από αυτή την ενότητα να σχηματίσετε βήμα βήμα  τον Παρατατικό και τον Αόριστο των παρακάτω ρημάτων: 

                     ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ                 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ     ΑΟΡΙΣΤΟΣ
          θύω → __________     __________      πέμπω → __________     __________  
      κωλύω → __________     _________         ἄρχω → __________    __________
      γράφω → ___________    _________         λέγω → __________    __________
   ἀλλάττω → __________    __________    κηρύττω → __________    __________
κινδυνεύω → __________     __________ στρατεύω → __________    __________
     κελεύω → ___________    _________     θηρεύω → __________    __________
[ads-post]
3) Αφού δηλώσετε το χρόνο στον οποίο βρίσκονται, να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους  στο ίδιο πρόσωπο του Παρατατικού και του Αορίστου: 

                       ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ    ΑΟΡΙΣΤΟΣ                        ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ     ΑΟΡΙΣΤΟΣ
            θύεις → ___________     __________         πέμψει → ___________        __________
κωλύσομεν → ___________     __________        ἄρχομεν → ___________       ___________
καταγράφετε → ___________     __________     λέγουσιν → ___________       ___________
ἀλλάττουσιν → ___________    __________       κηρύττει → ___________       ___________
 κινδυνεύεις → ___________    __________ στρατεύομεν → ___________       __________
     κελεύετε →  ___________     _________       θηρεύσει → ___________       ___________
   βλάψομεν → ___________     _________    ἁρμόσουσιν → ___________       ___________
    ἀγορεύσει → ___________    _________     προτάξετε → ____________      ___________
  πορεύσομεν → ___________     _________         πλέξει → ___________       ___________
πιστεύσουσιν → ___________    _________  δεσμεύσετε → ___________       ___________
     χορεύσεις → ___________       ________   φράξουσιν → ___________       ___________
     εκτρέψετε → ___________       ___________5) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της πρώτης στήλης με τα Υποκείμενα τους από τη β΄ στήλη: 

α) ἐθύσαμεν __              1) ἐγώ
β) ἐκηρύττετε __           2) σύ
γ) εκόμίσας __               3) οὗτος
δ) ἔτρεψε __                  4) ἡμεῑς
ε) ἐκινδύνευον __          5) ὑμεῖς
στ) ἐχόρευσα  __           6) οὗτοι

6) Να επιλέξετε τέσσερα ρήματα από την άσκηση 3 και να τα κλίνετε στον Ενεστώτα, τον Παρατατικό, τον Μέλλοντα και τον Αόριστο.


https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbbQCyZaGsl32PJmg

Ενότητα 7η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.