Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-5-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia_22.html
1) 1-δ, 2-ε, 3-στ, 4-γ, 5-α, 6-β

2)    θύω → θύσω                 πέμπω → πέμψω                  κωλύω → κωλύσω
     ἄρχω → ἄρξω                  γράφω → γράψω                     λέγω → λέξω
ἀλλάττω → αλλάξω           κηρύττω → κυρύξω           κινδυνεύω → κινδυνεύσω
στρατεύω → στρατεύσω      κελεύω → κελεύσω              θηρεύω →  θηρεύσω
[ads-post]

3) θύεις  → θύετε                     πέμπει → πέμπουσι(ν)            κωλύομεν → κωλύω
ἄρχομεν → ἄρχω                   γράφετε → γράφεις                     λέγουσιν → λέγει
ἀλλάττουσιν → ἀλλάττει      κηρύττει → κηρύττουσι(ν)      κινδυνεύεις → κινδυνεύετε
στρατεύομεν → στρατεύω    κελεύετε → κελεύεις                      θηρεύει → θηρεύουσι(ν)

4) βλάψομεν → βλάψω   ἁρμόσουσιν  → ἀρμόσει                   ἀγορεύσει → ἀγορεύσουσι(ν)  
          τάξετε → τάξεις            τρέψεις  → τρέψετε                πορεύσομεν  → πορεύσω
          πλέξει → πλέξουσι(ν)  πιστεύσουσιν  → πιστεύσει     δεσμεύσετε  → δεσμεύσεις 
   χορεύσεις  → χορεύσετε      φράξουσιν → φράξει                 τρέψετε  → τρέψεις

5) α-4, β-5, γ-2, δ-3, ε-6, στ-1

6)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
θύω
οὗτος
θύει
ὑμεῖς
θύετε
οὗτοι
θύουσι(ν)

πέμπω
σύ
πέμπεις
ἡμεῖς
πέμπομεν
οὗτος
πέμπει

κωλύω
ἡμεῖς
κωλύομεν
σύ
κωλύεις
οὗτοι
κωλύουσι(ν)

κηρύττω
ὑμεῖς
κηρύττετε
ἡμεῖς
κηρύττομεν
οὗτος
κηρύττει

κινδυνεύω
οὗτοι
κινδυνεύουσι(ν)
σύ
κινδυνεύεις
ἡμεῖς
κινδυνεύομεν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
στρατεύω
οὗτος
στρατεύσει
σύ
στρατεύσεις
οὗτοι
στρατεύσουσι(ν)

τάττω
οὗτοι
τάξουσι(ν)
ὑμεῖς
τάξετε
οὗτος
τάξει

ἀλλάττω
ἡμεῖς
ἀλλάξομεν
σύ
ἀλλάξεις
οὗτος
ἀλλάξει

κελεύω
ὑμεῖς
κελεύσετε
σύ
κελεύσεις
οὗτος
κελεύσει

κινδυνεύω
οὗτοι
κινδυνεύσουσι(ν)
οὗτος
κινδυνεύσει
ἡμεῖς
κινδυνεύσομεν

Ενότητα 5η - Απαντήσεις στις πρόσθτετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.