Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-6-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) 
τῷ μανδύᾳ → τοῖς μανδύαις      τῶν ἐργατῶν → τοῦ ἐργάτου    τὰς βοηθείας → τήν βοήθειαν
τὸν δεσμώτην → τοὺς δεσμώτας  τῶν ἁμιλλῶν → τῆς ἁμίλλης    τῆς νύμφης → τῶν νυμφῶν
ταῖς κίσσαις → τῇ κίσσῃ                  τῶν ῥιζῶν → τῆς ῥίζης         ὦ καθηγηταί → ὦ καθηγητά
τοῦ προφήτου → τῶν προφητῶν    τὴν μηλέαν → τὰς μηλέας      τῶν σαυρῶν → τῆς σαύρας
[ads-post]
2) 
                          Ενικός Αριθμός              Πληθυντικός Αριθμός
                  → Γεν: τοῦ κοχλίου                  → τῶν κοχλιῶν
ὁ κοχλίας  → Δοτ: τῷ κοχλίᾳ                     → τοῖς κοχλίαις
                 → Αιτ: τὸν κοχλίαν                   → τοὺς κοχλίας

                    → Γεν: τῆς ἐπιμελείας           → τῶν ἐπιμελειῶν
ἡ ἐπιμέλεια → Δοτ: τῇ ἐπιμελείᾳ              → ταῖς ἐπιμελείαις
                    → Αιτ: τὴν ἐπιμέλειαν           → τὰς ἐπιμελείας

                   → Γεν: τῆς τριαίνης                → τῶν τριαινῶν
ἡ τρίαινα    → Δοτ: τῇ τριαίνῃ                   → ταῖς τριαίναις
                   → Αιτ: τὴν τρίαιναν                → τὰς τριαίνας

                  → Γεν: τῆς τύχης                    → τῶν τυχῶν
ἡ τύχη       → Δοτ: τη τύχῃ                       → ταῖς τύχαις
                  → Αιτ: τὴν τύχην                   → τὰς τύχας

3) ὦ βουλή: Κλητική πτώση, Ενικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ βουλή.
ἡσυχίαν: Αιτιατική πτώση, Ενικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ ησυχία.
δίκας: Αιτιατική πτώση, Πλήθυντικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ δίκη.
συκοφάνταις: Δοτική πτώση, Πληθυντικού αριθμού του αρσενικού ουσιαστικού της Ά κλίσης ὁ συκοφάντης.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον:   ἡ βουλή       ἡ ἡσυχία             ἡ δίκη           ὁ συκοφάντης                
Γεν: τῆς βουλῆς   τῆς ἡσυχίας       τῆς δίκης      τοῦ συκοφάντου
Δοτ: τῇ βουλῇ      τῇ ἡσυχίᾳ          τῇ δίκῃ         τῷ συκοφάντῃ
Αιτ: τήν βουλήν   τήν ἡσυχίαν      τήν δίκην      τόν συκοφάντην
Κλητ: ὦ βουλή      ὦ ἡσυχία           ὦ δίκη          ὦ συκοφάντα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον: αἱ βουλαί          αἱ ἡσυχίαι        αἱ δίκαι         οἱ συκοφάνται
Γεν: τῶν βουλῶν    τῶν ἡσυχιῶν    τῶν δικῶν     τῶν συκοφαντῶν
Δοτ: ταῖς βουλαῖς   ταῖς ἡσυχίαις   ταῖς δίκαις     τοῖς συκοφάνταις
Αιτ: τάς βουλάς      τάς ἡσυχίας     τάς δίκας       τούς συκοφάντας
Κλητ: ὦ βουλαί       ὦ ἡσυχίαι         ὦ δίκαι          ὦ συκοφάνται

4) 1-γ, 2-ε, 3-α, 4-β

Απάντηση: Το ουσιαστικό τοῦ ἵππου είναι Β΄ κλίσης και όχι Ά , διότι στην Ονομαστική είναι ὁ ἵππος και την κατάληξη -ος την συναντάμε στην Ονομαστική των ουσιαστικών της Β΄ κλίσης. 

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθτετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.