Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-6-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) 
τῷ μανδύᾳ → τοῖς μανδύαις      τῶν ἐργατῶν → τοῦ ἐργάτου    τὰς βοηθείας → τήν βοήθειαν
τὸν δεσμώτην → τοὺς δεσμώτας  τῶν ἁμιλλῶν → τῆς ἁμίλλης    τῆς νύμφης → τῶν νυμφῶν
ταῖς κίσσαις → τῇ κίσσῃ                  τῶν ῥιζῶν → τῆς ῥίζης         ὦ καθηγηταί → ὦ καθηγητά
τοῦ προφήτου → τῶν προφητῶν    τὴν μηλέαν → τὰς μηλέας      τῶν σαυρῶν → τῆς σαύρας
[ads-post]
2) 
                          Ενικός Αριθμός              Πληθυντικός Αριθμός
                  → Γεν: τοῦ κοχλίου                  → τῶν κοχλιῶν
ὁ κοχλίας  → Δοτ: τῷ κοχλίᾳ                     → τοῖς κοχλίαις
                 → Αιτ: τὸν κοχλίαν                   → τοὺς κοχλίας

                    → Γεν: τῆς ἐπιμελείας           → τῶν ἐπιμελειῶν
ἡ ἐπιμέλεια → Δοτ: τῇ ἐπιμελείᾳ              → ταῖς ἐπιμελείαις
                    → Αιτ: τὴν ἐπιμέλειαν           → τὰς ἐπιμελείας

                   → Γεν: τῆς τριαίνης                → τῶν τριαινῶν
ἡ τρίαινα    → Δοτ: τῇ τριαίνῃ                   → ταῖς τριαίναις
                   → Αιτ: τὴν τρίαιναν                → τὰς τριαίνας

                  → Γεν: τῆς τύχης                      → τῶν τυχῶν
ἡ τύχη       → Δοτ: τη τύχῃ                         → ταῖς τύχαις
                  → Αιτ: τὴν τύχην                      → τὰς τύχας

                  → Γεν: τῆς φωνῆς                    → τῶν φωνῶν
ἡ φωνή      → Δοτ: τη φωνῇ                       → ταῖς φωναῖς
                  → Αιτ: τὴν φωνήν                    → τὰς φωνάς

3) ὦ βουλή: Κλητική πτώση, Ενικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ βουλή.
ἡσυχίαν: Αιτιατική πτώση, Ενικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ ησυχία.
δίκας: Αιτιατική πτώση, Πληθυντικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Ά κλίσης ἡ δίκη.
αἰτίαις: Δοτική πτώση, Πληθυντικού αριθμού του θηλυκού ουσιαστικού της Α΄ κλίσης ἡ αἰτία.
συκοφάνταις: Δοτική πτώση, Πληθυντικού αριθμού του αρσενικού ουσιαστικού της Ά κλίσης ὁ συκοφάντης.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον:   ἡ βουλή       ἡ ἡσυχία             ἡ δίκη           ὁ συκοφάντης          ἡ αἰτία           
Γεν: τῆς βουλῆς   τῆς ἡσυχίας       τῆς δίκης      τοῦ συκοφάντου      τῆς αἰτίας
Δοτ: τῇ βουλῇ      τῇ ἡσυχίᾳ          τῇ δίκῃ         τῷ συκοφάντῃ          τῇ αἰτίᾳ
Αιτ: τήν βουλήν   τήν ἡσυχίαν      τήν δίκην      τόν συκοφάντην       τήν αἰτίαν
Κλητ: ὦ βουλή      ὦ ἡσυχία           ὦ δίκη          ὦ συκοφάντα            ὦ αἰτία

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον: αἱ βουλαί          αἱ ἡσυχίαι        αἱ δίκαι         οἱ συκοφάνται         αἱ αἰτίαι
Γεν: τῶν βουλῶν    τῶν ἡσυχιῶν    τῶν δικῶν     τῶν συκοφαντῶν    τῶν αἰτιῶν
Δοτ: ταῖς βουλαῖς   ταῖς ἡσυχίαις   ταῖς δίκαις     τοῖς συκοφάνταις    ταῖς αἰτίαις
Αιτ: τάς βουλάς      τάς ἡσυχίας     τάς δίκας       τούς συκοφάντας     τάς αἰτίας
Κλητ: ὦ βουλαί       ὦ ἡσυχίαι         ὦ δίκαι          ὦ συκοφάνται          ὦ αἰτίαι

4) 1-γ, 2-ε, 3-α, 4-δ, 5-β

Απάντηση: Το ουσιαστικό τοῦ ἵππου είναι Β΄ κλίσης και όχι Ά , διότι στην Ονομαστική είναι ὁ ἵππος και την κατάληξη -ος την συναντάμε στην Ονομαστική των ουσιαστικών της Β΄ κλίσης. 

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθτετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.