Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) 1-δ, 2-ε, 3-στ, 4-γ, 5-α, 6-β

2)               ΠΑΡΑΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ                      ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ
          θύω → ἔθυον                    ἔθυσα            πέμπω →     ἔπεμπον              ἔπεμψα
      κωλύω → ἐκώλυον              ἐκώλυσα           ἄρχω →     ἦρχον                  ἦρξα
      γράφω →  ἔγραφον               ἔγραψα            λέγω →    ἔλεγον                 ἔλεξα
   ἀλλάττω → ἤλλαττον               ἤλλαξα      κηρύττω →    ἐκήρυττον          ἐκήρυξα
κινδυνεύω → ἐκινδύνευον    ἐκινδύνευσα   στρατεύω →   ἐστράτευον       ἐστράτευσα

     κελεύω → ἐκέλευον            ἐκέλευσα        θηρεύω →   ἐθήρευον            ἐθήρευσα
[ads-post]
3) 
                         ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  ΑΟΡΙΣΤΟΣ                           ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ   ΑΟΡΙΣΤΟΣ
            θύεις → ἔθυες                  ἔθυσας                 πέμψει →  ἔπεμπε                 ἔπεμψε
κωλύσομεν → ἐκολύομεν            ἐκωλύσαμεν       ἄρχομεν→  ἤρχομεν              ἤρξαμεν
καταγράφετε → κατεγράφετε     κατεγράψατε      λέγουσιν → ἔλεγον                 ἔλεξαν
ἀλλάττουσιν → ἠλλάττον            ἤλαξαν               κηρύττει → ἐκήρυττε             ἐκήρυξε
 κινδυνεύεις → ἐκινδύνευες  ἐκινδύνευσας  στρατεύομεν → ἐστρατεύομεν   ἐστρατεύσαμεν
     κελεύετε →  ἐκελέυετε           ἐκελεύσατε         θηρεύσει → ἐθήρευε             ἐθήρευσε
   βλάψομεν → ἐβλάπτομεν         ἐβλάψαμεν      ἁρμόσουσιν → ἥρμοζον            ἥρμοσαν
    ἀγορεύσει → ἤγόρευε             ἠγόρευσε            προτάξετε → προετάττετε      προετάξατε
  πορεύσομεν → ἐπορεύομεν      ἐπορεύσαμεν             πλέξει → ἔπλεκε               ἔπλεξε
πιστεύσουσιν → ἐπίστευον         ἐπίστυεσαν        δεσμεύσετε → ἐδεσμεύετε       ἐδεσμεύσατε
     χορεύσεις → ἐχόρευες            ἐχόρευσας           φράξουσιν → ἔφραττον          ἔφραξαν
     εκτρέψετε → ἐξετρέπετε        ἐξετρέψατε           ὀνομάζεις → ὠνόμαζες         ὠνόμασας


4) α-4, β-5, γ-2, δ-3, ε-6, στ-1 

5) Η ορθότητα της απάντησης του μαθητή κρίνεται από  το διδάσκοντα.

6) 

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.