Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/01/enotita-8-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1)  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ                      ΘΗΚΥΚΟ                   ΟΥΔΕΤΕΡΟ
ὁ ἀγαθὸς                             ἡ ἀγαθή                        τὸ ἀγαθόν
ὁ ἀγνός                                ἡ ἁγνή                          τὸ ἀγνόν
ὁ γενναῖος                           ἡ γενναία                    τὸ γενναῖον 
ὁ ἄγονος                             ἡ ἄγονος                       τὸ ἄγονον
ὁ ἄξιος                                ἡ ἄξια                          τὸ ἄξιον
ὁ πιστός                              ἡ πιστή                        τὸ πιστόν
ὁ βέβαιος                           ἡ βεβαία                       τὸ βέβαιον
ὁ λίθινος                            ἡ λίθινη                        τὸ λίθινον
ὁ θερμός                            ἡ θερμή                         τὸ θερμόν
ὁ ἀθάνατος                      ἡ ἀθάνατος                      τὸ ἀθάνατον
ὁ ἀξιόμαχος                     ἡ ἀξιόμαχος                  τὸ ἀξιόμαχον
ὁ θαυμάσιος                    ἡ θαυμασία                    τὸ θαυμάσιον 
ὁ καλός                            ἡ καλή                           τό  καλόν
[ads-post]
2)
α) τὴν ἐσχάτην    τὴν ἔσχατον (ἔσχατος) δίκην      β)  τῷ πρεσβυτέρῳ (πρεσβύτερος) ἀδελφῷ
γ) οἱ σκαιοί (σκαιός) ἄνθρωποι                               δ)  τῶν πλουσίων (πλούσιος) κορῶν
ε) τὰ φανερά (φανερός) σημεῖα                             στ)  τοῖς ἀφθόνοις (ἄφθονος) καρποῖς
ζ) ταῖς ἠθικαῖς (ἠθικός) βασιλίσσαις                      η)  τοὺς θαρραλέους (θαρραλέος) νεανίας
θ) τὰ φυσικά (φυσικός) φαινόμενα                         ι) τῶν ἐαρινῶν (ἐαρινός) ἀνέμων

3) 
                                             ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομ: ὁ πιστός φίλος              ὁ ἠθικός νεανίας         ἡ νέα βασίλισσα
Γεν:   τοῦ πιστοῦ φίλου        τοῦ ἠθικοῦ νεανίου      τῆς νέας βασιλίσσης
Δοτ:   τῷ πιστῷ φίλῳ            τῷ ἠθικῷ νεανίᾳ           τῇ νέᾳ βασιλίσσῃ
Αιτ:   τὸν πιστόν φίλον         τὸν ἠθικόν νεανίαν       τὴν νέαν βασίλισσαν
 Κλητ: ὦ πιστέ  φίλε               ὦ ἠθικέ νεανία              ὦ νέα βασίλισσα 

                                      ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ονομ: οἱ πιστοί φίλοι             οἱ ἠθικοί νεανίαι          αἱ νέαι βασίλισσαι
Γεν:   τῶν πιστῶν φίλων        τῶν ἠθικῶν νεανιῶν    τῶν νέων βασιλίσσῶν
Δοτ:  τοῖς πιστοῖς φίλοις        τοῖς ἠθικαῖς νεανίαις    ταῖς νέαις βασιλίσσαις
Αιτ:   τοὺς πιστούς φίλους     τοὺς ἠθικούς νεανίας    τὰς νέας βασιλίσσας
Κλητ: ὦ πιστοί φίλοι              ὦ ἠθικοί νεανίαι             ὦ νέαι βασίλισσαι

4) α-1, β-1, γ-2, δ-2, ε-1, στ-2, ζ-1, η-1 

5) Να γραφούν οι τύποι των επιθέτων που σας ζητούνται στην παρένθεση: 

ὁ δίκαιος (γεν. εν. θηλ. γένους): τῆς δικαίας
τό ἄδικον (αιτ. πληθ. αρσ. γένους): τούς ἀδίκους
                 (κλητ. πληθ. αρσ. γένους): ὦ ἄδικοι
ὁ ἀναγκαῖος (αιτ. πληθ. θηλ. γένους): τάς ἀναγκαίας
ἡ ἐπιτηδεία (δοτ. εν. αρσ. γένους): τῷ ἐπιτηδείῳ
τό μικρόν (αιτ. εν. θηλ. γένους): τήν μικράν
                 (δοτ. πληθ. αρσ. γένους): τοῖς μικροῖς
ὄγδοος (κλητ. εν. αρσ. γένους): ὦ ὄγδοε
             (κλητ. πληθ. θηλ. γένους): ὦ ὄγδοαι
φέλλινος (ονομ. εν. θηλ. γένους): ἡ φελλίνη
ἑλληνικῇ (την ίδια πτώση του άλλου αριθμού): ταῖς ἑλληνικαῖς
ὁ σοφός (αιτ. πληθ. αρσ. γένους): τούς σοφούς

6)
α.  Οὗτος (αρσ.) διαφθείρει τούς νέους.
β.  Ταῦτα τά  ἀγαθά ἔχει ἡ πόλις.
γ.  Πρός τούτοις (δοτ. πληθ. αρσ.) καὶ ἀίδια ἀγαθὰ ἔχει ἡ χώρα.
δ. Τοῦτο μέν πολλῶν ἀκούω, ὠς πάντων κτημάτων κράτιστος ἐστι φίλος.
ε. Ἐν τούτῳ νίκα.
στ. Αὕτη ἐστίν ἡ φιλία των βαρβάρων.
ζ. Ὁ βασιλεύς ἐτιμώρησε τούτους τούς ἄνδρας.
η. Ἐάν κολάζητε ταύτας τάς γυναῖκας, ἔσονται ὑμῖν οἱ νόμοι καλοί και κύριοι.

7)
ταύτῃ: ταύταις                                      τούτοις: τούτῳ
τούτου: τούτων                                     ταύτην: ταύτας
τούτους: τοῦτον                                      ταῦτα: τοῦτο

Ενότητα 8η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.