Ενότητα 11η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου


1) Να βρείτε τα Υποκείμενα στις παρακάτω προτάσεις και να τα μεταφέρετε στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

α. Ἡ εὐσέβεια ἐστιν ἡγεμών πασῶν τῶν ἀρετῶν.
β. Πόλεμος πάντων πατήρ έστί.
γ. Ἐγώ καλῶ τήν φιλοπονίαν ἀρετήν.
δ. Σὺ διαφύλαττε τὴν ψυχήν ἀγαθήν.
ε. Οὗτος ὁ πόλεμος ἐγένετο μέγιστος.
στ. Ἡ οἰκία αὕτη ἐστίν εἴκοσι μνῶν.
ζ. Τὰ ἔργα οὐ συμφωνεῖ τοῖς λόγοις.

[ads-post]  
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbcNrjUjuXjX4-Ibs
Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα στη διαφήμιση που θα εμφανιστεί και μετά πατήστε πάνω δεξιά SKIP AD

2) Να βρείτε τα Κατηγορούμενα στις παρακάτω προτάσεις:

α.  Ἀριστείδης ἦν δίκαιος.
β. Βαβυλών ἐστι πόλις.
γ. Οὗτος ὁ ἴππος ἐγένετο ἀφανής.
δ. Ἔλαφος ἄδικος ἦν κριτὴς τῶν ἰδίων.
ε. Ὁ φθόνος ἐστί αἴτιος τούτων.
στ. Ἡρακλῆς κατέστη εὐεργέτης τῆς Ἑλλάδος.
ζ. Οἱ πλουσιώτατοι ἀτελεῖς ὑπάρχουσιν.

3) Να εντοπίσετε τα Αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις: 

α. Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ' ἐπιμελείας διδάσκουσι.
β. Πολύζηλος ἔτρεφε οἰκέτας.
γ. Ἔλαφος ἔψεγεν τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα.
δ. Ἀλέξανδρος διέκοψε τον δεσμὸν τῷ ξίφει.
ε. Ὁ Διονύσιος άπέλυσεν τῆς τιμωρίας τὸν ἐγκαλούμενον.
στ. Πολλὰ ἀγαθὰ οἱ θεοὶ παρέχουσιν τοῖς ἀνθρώποις.

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/08/enotita-11-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 11η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.