Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/09/enotita-12-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ὁ ἱερεύς           | ἡ πτῶσις                |  ἡ τάξις              |  τὸ τάγμα
τοῦ ἱερέως       | τῆς πτώσεως         | τῆς τάξεως         |  τοῦ τάγματος
τῷ ἱερεῖ           | τῇ πτώσει              | τῇ τάξει              |  τῷ τάγματι  
τόν ἱερέα         | τήν πτῶσιν            | τήν τάξιν            |  τὸ τάγμα
ὦ ἱερεῦ            | ὦ πτῶσι                | ὦ τάξι                 |  ὦ τάγμα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
οἱ ἱερεῖς            | αἱ πτώσεις           | αἱ τάξεις             | τὰ τάγματα
τῶν ἱερέων       | τῶν πτώσεων       | τῶν τάξεων        |  τῶν ταγμάτων
τοῖς ἱερεῦσι(ν)  | ταῖς πτώσεσι(ν)   | ταῖς τάξεσι         | τοῖς τάγμασι(ν)
τούς ἱερέας       | τάς πτώσεις         | τάς τάξεις           | τὰ τάγματα
ὦ ἱερεῖς            |  ὦ πτώσεις           | ὦ τάξεις              | ὦ τάγματα
[ads-post]
2)
τοῦ στόματος → τῶν στομάτων             τῆς δυνάμεως → τῶν δυνάμεων
τῇ πόλει →  ταῖς πόλεσι(ν)                     τοῦ καύματος → τῶν καυμάτων
τῆς κτήσεως → τῶν κτήσεων                      ἡ αἴσθησις → τῶν αἰσθήσεων
τῶν ἐπιτηδευμάτων → τοῦ ἐπιτηδέυματος  τῇ αἰσθήσι → ταῖς αἰσθησεσι(ν)
τὴν λύσιν → τὰς λύσεις                                 τὴν φύσιν → τὰς φύσεις
τὰς πόλεις → τὴν πόλιν                            τῶν κυμάτων → τοῦ κύματος

3) α. απλή, β. απλή, γ. επαυξημένη, δ. ελλειπτική, ε. επαυξημένη, στ. σύνθετη.

4) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῆς διώξεως      |  τοῦ γράμματος     |   τοῦ θεατοῦ     |  τοῦ φίλου       | τοῦ στρατηγοῦ
Δοτ.: τῇ διώξει          |   τῷ γράμματι        |   τῷ θεατῷ        |  τῷ φίλῳ          | τῷ σρατηγῷ
Αιτ.: τὴν δίωξιν         |  τὸ γράμμα            |   τὸν θεατὴν      |  τὸν φίλον       | τὸν στρατηγόν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῶν διώξεων     |  τῶν γραμμάτων   |   τῶν θεατῶν     |  τῶν φίλων      | τῶν στρατηγῶν
Δοτ.: τοῖς διώξεσι(ν) |   τοῖς γράμμασι     |   τοῖς θεαταῖς    |  τοῖς φίλοις      | τοῖς στρατηγοῖς
Αιτ.: τὰς διώξεις        |   τὰ γράμματα       |   τοὺς θεατὰς    |  τοὺς φίλους    | τοὺς στρατηγούς

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῆς δίψης       |  τῆς ἐπιθέσεως     |  τῆς νήσου  |  τοῦ τροπαίου   | τοῦ πολέμου
Δοτ.: τῇ δίψῃ          | τῇ ἐπιθέσει           |  τῇ νήσῳ     |  τῷ τροπαίῳ     | τῷ πολέμῳ
Αιτ.: τὴν δίψαν       | τὴν ἐπίθεσιν         |  τήν νῆσον  |   τό  τρόπαιον   | τόν πόλεμον
 
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῶν διψῶν     | τῶν ἐπιθέσεων     | τῶν νήσων   | τῶν τροπαίων   | τῶν πολέμων
Δοτ.: ταῖς δίψαις    | τοῖς ἐπιθέσεσι(ν)  | ταῖς νήσοις  | τοῖς τροπαίοις   | τοῖς πολέμοις
Αιτ.: τὰς δίψας       | τὰς ἐπιθέσεις        | τάς νήσους  | τά τρόπαια        | τούς πολέμους

Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.