Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/09/enotita-12-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ὁ ἱερεύς           | ἡ πτῶσις                |  ἡ τάξις              |  τὸ τάγμα
τοῦ ἱερέως       | τῆς πτώσεως         | τῆς τάξεως         |  τοῦ τάγματος
τῷ ἱερεῖ           | τῇ πτώσει              | τῇ τάξει              |  τῷ τάγματι  
τόν ἱερέα         | τήν πτῶσιν            | τήν τάξιν            |  τὸ τάγμα
ὦ ἱερεῦ            | ὦ πτῶσι                | ὦ τάξι                 |  ὦ τάγμα

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
οἱ ἱερεῖς            | αἱ πτώσεις           | αἱ τάξεις             | τὰ τάγματα
τῶν ἱερέων       | τῶν πτώσεων       | τῶν τάξεων        |  τῶν ταγμάτων
τοῖς ἱερεῦσι(ν)  | ταῖς πτώσεσι(ν)   | ταῖς τάξεσι         | τοῖς τάγμασι(ν)
τούς ἱερέας       | τάς πτώσεις         | τάς τάξεις           | τὰ τάγματα
ὦ ἱερεῖς            |  ὦ πτώσεις           | ὦ τάξεις              | ὦ τάγματα
[ads-post]
2)
τοῦ στόματος → τῶν στομάτων             τῆς δυνάμεως → τῶν δυνάμεων
τῇ πόλει →  ταῖς πόλεσι(ν)                     τοῦ καύματος → τῶν καυμάτων
τῆς κτήσεως → τῶν κτήσεων                      ἡ αἴσθησις → τῶν αἰσθήσεων
τῶν ἐπιτηδευμάτων → τοῦ ἐπιτηδέυματος  τῇ αἰσθήσι → ταῖς αἰσθησεσι(ν)
τὴν λύσιν → τὰς λύσεις                                 τὴν φύσιν → τὰς φύσεις
τὰς πόλεις → τὴν πόλιν                            τῶν κυμάτων → τοῦ κύματος

3) α. απλή, β. απλή, γ. επαυξημένη, δ. ελλειπτική, ε. επαυξημένη, στ. σύνθετη.

4) ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Γεν.: τῆς διώξεως      |  τοῦ γράμματος     |   τοῦ θεατοῦ     |  τοῦ φίλου       | τοῦ στρατηγοῦ
Δοτ.: τῇ διώξει          |   τῷ γράμματι        |   τῷ θεατῷ        |  τῷ φίλῳ          | τῷ σρατηγῷ
Αιτ.: τὴν δίωξιν         |  τὸ γράμμα            |   τὸν θεατὴν      |  τὸν φίλον       | τὸν στρατηγόν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῶν διώξεων     |  τῶν γραμμάτων   |   τῶν θεατῶν     |  τῶν φίλων      | τῶν στρατηγῶν
Δοτ.: τοῖς διώξεσι(ν) |   τοῖς γράμμασι     |   τοῖς θεαταῖς    |  τοῖς φίλοις      | τοῖς στρατηγοῖς
Αιτ.: τὰς διώξεις        |   τὰ γράμματα       |   τοὺς θεατὰς    |  τοὺς φίλους    | τοὺς στρατηγούς

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῆς δίψης       |  τῆς ἐπιθέσεως
Δοτ.: τῇ δίψῃ          | τῇ ἐπιθέσει
Αιτ.: τὴν δίψαν       | τὴν ἐπίθεσιν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῶν διψῶν     | τῶν ἐπιθέσεων
Δοτ.: ταῖς δίψαις    | τοῖς ἐπιθέσεσι(ν)
Αιτ.: τὰς δίψας       | τὰς ἐπιθέσεις

Ενότητα 12η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.