Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 14η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-14-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

1)   ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: ὁ ὤν                  |  ἡ οὖσα         |  τό ὄν      
Γεν.: τοῦ ὄντος        |  τῆς οὔσης     |  τοῦ ὄντος
Δοτ.: τῷ ὄντι            |  τῇ οὔσῃ|       |  τῷ ὄντι
Αιτ.: τόν ὄντα          |  τήν οὖσαν    |  τό ὄν
Κλητ.: (ὦ) ὤν          |  (ὦ) οὖσα      |  (ὦ) ὄν

    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: οἱ ὄντες          |   αἱ οὖσαι        |  τά ὄντα
Γεν.:τῶν ὄντων      |  τῶν οὐσῶν    |  τῶν ὄντων
Δοτ.: τοῖς οὖσι(ν )  |  ταῖς οὔσαις   |  τοῖς οὖσι(ν)
Αιτ.: τούς ὄντας     |  τάς οὔσας     |  τά ὄντα
Κλητ.: (ὦ) ὄντες    |  (ὦ) οὖσαι      |  (ὦ) ὄντα
[ads-post]
2)   ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τοῦ λέοντος     |τοῦ ἐλέφαντος    | τοῦ θεράποντος  | τοῦ δράκοντος    | τοῦ ἀδάμαντος
Δοτ.: τῷ λέοντι         |τῷ ἐλέφαντι       | τῷ θεράποντι      | τῷ δράκοντι        | τῷ ἀδάμαντι
Αιτ.: τόν λέοντα       |τόν ἐλέφαντα     | τόν θεράποντα    | τόν δράκοντα      | τόν ἀδάμαντα

    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.: τῶν λεόντων    |τῶν ἐλεφάντων  | τῶν θεραπόντων  | τῶν δρακόντων | τῶν ἀδαμάντων
Δοτ.:  τοῖς λέουσι(ν) |τοῖς ἐλέφασι (ν)| τοῖς θεράπουσι(ν)| τοῖς δράκουσι(ν)| τοῖς ἀδάμασι(ν)
Αιτ.: τούς λέοντας    | τούς ἐλέφαντας| τούς θεράποντας  | τούς δράκοντας | τούς ἀδάμαντας

3) 
              ἔσται → ἐστι                            ἄξει → ἄγει/ῃ
ἀγορεύσονται → ἀγορεύονται        εὔξεσθε → εὔχεσθε
  ἐργασόμεθα → ἐργαζόμεθα           θύονται → θύσονται
        καλύπτῃ → καλύψῃ/ει             κωλύσει → κωλύει/ῃ
      πράξεσθε → πράττεσθε            τρέψεται → τρέπεται
   θηρεύονται → θηρεύσονται     βλαψόμεθα → βλαπτόμεθα
         ἄρξεται → ἄρχεται             ἁρμόττεσθε → ἅρμόσεσθε

4)
α) Αἱ ναυμαχίαι καί αἰ συμφοραί τοῖς λαοῖς γίγνονται.
β) Οὗτοι οὐχ ὑπὸ τοῦ πολέμου μόνου ἐπιβουλεύονται ἀλλὰ καί ὑπὸ τοῦ πολίτου.
γ) Δεόμεθα δε σοῦ ἀκοῦσαι ὑπέρ τῶν δήμων.

5)  ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
τοξεύομαι      | πράττομαι      | γράφομαι      | πείθομαι   
τοξεύει/ῃ       | πράττει/ῃ        | γράφει/ῃ       | πείθει/ῃ
τοξεύεται      | πράττεται        | γράφεται      | πείθεται
τοξευόμεθα   | πραττόμεθα    | γραφόμεθα   | πειθόμεθα
τοξεύεσθε     | πράττεσθε       | γράφεσθε     | πείθεσθε
τοξεύονται    | πράττονται      | γράφονται    | πείθονται

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
τοξεύσομαι     | πράξομαι      | γράψομαι      | πείσομαι 
τοξεύσει/ῃ      | πράξει/ῃ       | γράψει/ῃ        | πείσει/ῃ
τοξεύσεται      | πράξεται      | γράψεται       | πείσεται
τοξευσόμεθα  | πραξόμεθα   | γραψόμεθα    | πεισόμεθα
τοξεύσεσθε    | πράξεσθε      | γράψεσθε      | πείσεσθε
τοξεύσονται   | πράξονται     | γράψονται     | πείσονται

Ενότητα 14η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.