Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-15-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
                                                                   ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                  ΑΟΡΙΣΤΟΣ
                                              α΄ ενικό         ἐκηρυττόμην                     ἐκηρυξάμην
                       κηρύττομαι    β΄ ενικό          ἐκηρύττου                            ἐκηρύξω
                                              γ΄ ενικό          ἐκηρύττετο                         ἐκηρύξατο
             
                                              α΄ πληθ.        ἐθηρευόμεθα                     ἐθηρευσάμεθα
                       θηρεύομαι      β΄ πληθ.         ἐθηρεύεσθε                        ἐθηρεύσασθε
                                              γ΄ πληθ.         ἐθηρεύοντο                        ἐθηρεύσαντο

                                             β΄ ενικό            ἐκομίζου                             ἐκομίσω
                        κομίζομαι     γ΄ ενικό            ἐκομίζετο                          ἐκομίσατο
                                             α΄ πληθ.        ἐκομιζόμεθα                         ἐκομίσασθε
[ads-post]
                                              γ΄ ενικό         ἐβουλεύετο                       ἐβουλεύσατο
                     βουλεύομαι     α΄ πληθ.        ἐβουλευόμεθα                  ἐβουλευσάμεθα
                                              β΄ πληθ.        ἐβούλεσθε                        ἐβουλεύσασθε

                                             α΄ ενικό       παρεγραφόμην                   παρεγραψάμην
                παραγράφομαι     γ΄ ενικό         παρεγράφετο                      παρεγράψατο
                                             β΄ πληθ.      παρεγράφεσθε                    παρεγράψασθε

                                            γ΄ πληθ.          ἠθροίζοντο                        ἠθροίσαντο
                     ἀθροίζομαι     β΄ ενικό           ἠθροίζου                            ἠθροίσω
                                            α΄πληθ.         ἠθροιζόμεθα                      ἠθροισάμεθα

                                           α΄ ενικό        (εὐ) ηὐχόμην                      (εὐ) ηὐξάμην
                        εὔχομαι      γ΄ ενικό         (εὐ) ηὔχετο                         (εὐ) ηὔξατο 
                                           β΄ πληθ.        (εὐ) ηὔχεσθε                       (εὐ) ηὔξασθε

                                           α΄ πληθ.      ἐθαυμαζόμεθα                    ἐθαυμασάμεθα
                 θαυμάζομαι       β΄ ενικό          ἐθαυμάζου                         ἐθαυμάσω
                                           γ΄ ενικό         ἐθαυμάζετο                        ἐθαυμἀσατο

                                         γ΄ πληθ.             ἐθύοντο                              ἐθύσαντο
                        θύομαι      β΄ πληθ.            ἐθύεσθε                              ἐθύσασθε
                                         α΄ ενικό            ἐθυόμεθα                           ἐθυσάμεθα

                                         γ΄ ενικό         ἐκαλύπτετο                           ἐκαλύψατο
                καλύπτομαι      α΄ πληθ.       ἐκαλυπτόμεθα                      ἐκαλυψάμεθα
                                         β΄ πληθ.       ἐκαλύπτεσθε                         ἐκαλύψασθε

                                         α΄ ενικό     παρεσκευαζόμην                παρεσκευασάμην
        παρασκευάζομαι      γ΄ ενικὀ      παρεσκευάζετο                   παρεσκευάσατο
                                         γ΄ πληθ.    παρεσκευάζοντο                  παρεσκευάσαντο

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.