Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-15-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html
                                                                   ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ                  ΑΟΡΙΣΤΟΣ
                                              α΄ ενικό         ἐκηρυττόμην                     ἐκηρυξάμην
                       κηρύττομαι    β΄ ενικό          ἐκηρύττου                            ἐκηρύξω
                                              γ΄ ενικό          ἐκηρύττετο                         ἐκηρύξατο
             
                                              α΄ πληθ.        ἐθηρευόμεθα                     ἐθηρευσάμεθα
                       θηρεύομαι      β΄ πληθ.         ἐθηρεύεσθε                        ἐθηρεύσασθε
                                              γ΄ πληθ.         ἐθηρεύοντο                        ἐθηρεύσαντο

                                             β΄ ενικό            ἐκομίζου                             ἐκομίσω
                        κομίζομαι     γ΄ ενικό            ἐκομίζετο                          ἐκομίσατο
                                             α΄ πληθ.        ἐκομιζόμεθα                         ἐκομίσασθε
[ads-post]
                                              γ΄ ενικό         ἐβουλεύετο                       ἐβουλεύσατο
                     βουλεύομαι     α΄ πληθ.        ἐβουλευόμεθα                  ἐβουλευσάμεθα
                                              β΄ πληθ.        ἐβούλεσθε                        ἐβουλεύσασθε

                                             α΄ ενικό       παρεγραφόμην                   παρεγραψάμην
                παραγράφομαι     γ΄ ενικό         παρεγράφετο                      παρεγράψατο
                                             β΄ πληθ.      παρεγράφεσθε                    παρεγράψασθε

                                            γ΄ πληθ.          ἠθροίζοντο                        ἠθροίσαντο
                     ἀθροίζομαι     β΄ ενικό           ἠθροίζου                            ἠθροίσω
                                            α΄πληθ.         ἠθροιζόμεθα                      ἠθροισάμεθα

                                           α΄ ενικό        (εὐ) ηὐχόμην                      (εὐ) ηὐξάμην
                        εὔχομαι      γ΄ ενικό         (εὐ) ηὔχετο                         (εὐ) ηὔξατο 
                                           β΄ πληθ.        (εὐ) ηὔχεσθε                       (εὐ) ηὔξασθε

                                           α΄ πληθ.      ἐθαυμαζόμεθα                    ἐθαυμασάμεθα
                 θαυμάζομαι       β΄ ενικό          ἐθαυμάζου                         ἐθαυμάσω
                                           γ΄ ενικό         ἐθαυμάζετο                        ἐθαυμἀσατο

                                         γ΄ πληθ.             ἐθύοντο                              ἐθύσαντο
                        θύομαι      β΄ πληθ.            ἐθύεσθε                              ἐθύσασθε
                                         α΄ ενικό            ἐθυόμεθα                           ἐθυσάμεθα

                                         γ΄ ενικό         ἐκαλύπτετο                           ἐκαλύψατο
                καλύπτομαι      α΄ πληθ.       ἐκαλυπτόμεθα                      ἐκαλυψάμεθα
                                         β΄ πληθ.       ἐκαλύπτεσθε                         ἐκαλύψασθε

                                         α΄ ενικό     παρεσκευαζόμην                παρεσκευασάμην
        παρασκευάζομαι      γ΄ ενικὀ      παρεσκευάζετο                   παρεσκευάσατο
                                         γ΄ πληθ.    παρεσκευάζοντο                  παρεσκευάσαντο

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.