Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-16-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

                                                                ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ         ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
                                              α΄ ενικό         κεκήρυγμαι                     ἐκεκηρύγμην
                       κηρύττομαι    β΄ ενικό          κεκήρυξαι                         ἐκεκήρυξο
                                              γ΄ ενικό         κεκήρυκται                       ἐκεκήρυκτο
         
                                              α΄ πληθ.        τεθηρεύμεθα                     (ἐτεθηρεύμεθα)
                       θηρεύομαι      β΄ πληθ.         τεθήρευσθε                       (ἐτεθήρευσθε)
                                              γ΄ πληθ.         τεθήρευνται                       (ἐτεθήρευντο)

                                             β΄ ενικό           κεκόμισαι                         ἐκεκόμισο
                        κομίζομαι     γ΄ ενικό           κεκόμισται                       ἐκεκόμιστο
                                             α΄ πληθ.        κεκομίσμεθα                    ἐκεκομίσμεθα

                                              γ΄ ενικό         βεβούλευται                     ἐβεβούλευτο
                     βουλεύομαι     α΄ πληθ.        βεβουλεύμεθα                  ἐβεβουλεύμεθα
                                              β΄ πληθ.        βεβούλευσθε                    ἐβεβούλευσθε
[ads-post]
                                             α΄ ενικό       παραγέγραμμαι                   παρεγεγράμμην
                παραγράφομαι     γ΄ ενικό        παραγέγραπται                   παρεγέγραπτο
                                             β΄ πληθ.       παραγέγραφθε                    παρεγέγραφθε

                                            γ΄ πληθ.    (ἡ)/ἠθροισμένοι εἰσί        (ἡ)/ἠθροισμένοι ἦσαν
                     ἀθροίζομαι     β΄ ενικό        (ἥ)/ἤθροισαι                        (ἤ)/ἤθροισο
                                            α΄πληθ.       (ἡ)/ἠθροίσμεθα                  (ἡ)/ἠθροίσμεθα

                                           α΄ ενικό            ηὖγμαι                                 ηὖγμην
                        εὔχομαι      γ΄ ενικό             ηὖκται                                 ηὖκτο
                                           β΄ πληθ.            ηὖχθε                                  ηὖχθε

                                           α΄ πληθ.      τεθαυμάσμεθα                    ἐτεθαυμάσθεθα
                 θαυμάζομαι       β΄ ενικό          τεθαύμασαι                         ἐτεθαύμασο
                                           γ΄ ενικό         τεθαύμασται                        ἐτεθαύμαστο

                                         γ΄ πληθ.             τέθυνται                             ἐτέθυντο
                        θύομαι      β΄ πληθ.            τέθυσθε                               ἐτέθυσθε
                                         α΄ ενικό             τέθυμαι                               ἐτεθύμην

                                         γ΄ ενικό          κεκάλυπται                         ἐκεκάλυπτο
                καλύπτομαι      α΄ πληθ.       κεκαλύμμεθα                      ἐκεκαλύμμεθα
                                         β΄ πληθ.         κεκάλυφθε                         ἐκεκάλυφθε

                                         α΄ ενικό     παρεσκεύασμαι                   παρεσκευάσμην
        παρασκευάζομαι      γ΄ ενικὀ      παρεσκεύασται                    παρεσκεύαστο
                                         γ΄ πληθ.  παρεσκευασμένοι εἰσί        παρεσκευασμένοι ἦσαν

Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.