Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-16-askiseis-grammatikis-a-gymnasiou-arxaia.html

                                                                ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ         ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
                                              α΄ ενικό         κεκήρυγμαι                     ἐκεκηρύγμην
                       κηρύττομαι    β΄ ενικό          κεκήρυξαι                         ἐκεκήρυξο
                                              γ΄ ενικό         κεκήρυκται                       ἐκεκήρυκτο
         
                                              α΄ πληθ.        τεθηρεύμεθα                     (ἐτεθηρεύμεθα)
                       θηρεύομαι      β΄ πληθ.         τεθήρευσθε                       (ἐτεθήρευσθε)
                                              γ΄ πληθ.         τεθήρευνται                       (ἐτεθήρευντο)

                                             β΄ ενικό           κεκόμισαι                         ἐκεκόμισο
                        κομίζομαι     γ΄ ενικό           κεκόμισται                       ἐκεκόμιστο
                                             α΄ πληθ.        κεκομίσμεθα                    ἐκεκομίσμεθα

                                              γ΄ ενικό         βεβούλευται                     ἐβεβούλευτο
                     βουλεύομαι     α΄ πληθ.        βεβουλεύμεθα                  ἐβεβουλεύμεθα
                                              β΄ πληθ.        βεβούλευσθε                    ἐβεβούλευσθε
[ads-post]
                                             α΄ ενικό       παραγέγραμμαι                   παρεγεγράμμην
                παραγράφομαι     γ΄ ενικό        παραγέγραπται                   παρεγέγραπτο
                                             β΄ πληθ.       παραγέγραφθε                    παρεγέγραφθε

                                            γ΄ πληθ.    (ἡ)/ἠθροισμένοι εἰσί        (ἡ)/ἠθροισμένοι ἦσαν
                     ἀθροίζομαι     β΄ ενικό        (ἥ)/ἤθροισαι                        (ἤ)/ἤθροισο
                                            α΄πληθ.       (ἡ)/ἠθροίσμεθα                  (ἡ)/ἠθροίσμεθα

                                           α΄ ενικό            ηὖγμαι                                 ηὖγμην
                        εὔχομαι      γ΄ ενικό             ηὖκται                                 ηὖκτο
                                           β΄ πληθ.            ηὖχθε                                  ηὖχθε

                                           α΄ πληθ.      τεθαυμάσμεθα                    ἐτεθαυμάσθεθα
                 θαυμάζομαι       β΄ ενικό          τεθαύμασαι                         ἐτεθαύμασο
                                           γ΄ ενικό         τεθαύμασται                        ἐτεθαύμαστο

                                         γ΄ πληθ.             τέθυνται                             ἐτέθυντο
                        θύομαι      β΄ πληθ.            τέθυσθε                               ἐτέθυσθε
                                         α΄ ενικό             τέθυμαι                               ἐτεθύμην

                                         γ΄ ενικό          κεκάλυπται                         ἐκεκάλυπτο
                καλύπτομαι      α΄ πληθ.       κεκαλύμμεθα                      ἐκεκαλύμμεθα
                                         β΄ πληθ.         κεκάλυφθε                         ἐκεκάλυφθε

                                         α΄ ενικό     παρεσκεύασμαι                   παρεσκευάσμην
        παρασκευάζομαι      γ΄ ενικὀ      παρεσκεύασται                    παρεσκεύαστο
                                         γ΄ πληθ.  παρεσκευασμένοι εἰσί        παρεσκευασμένοι ἦσαν

Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.