Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 17η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Ά Γυμνασίου  Ασκήσεις στα Απαρέμφατα και τις Μετοχές Μέσης Φωνής

1) Να σχηματίσετε τα Απαρέμφατα Ενενστώτα και Μέλλοντα των ρημάτων:

                                       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →
         εὔξεσθε →
   ἐργασόμεθα →
          θύονται →
         καλύπτῃ →
         κωλύσει →
       πράξεσθε →
        τρέψεται →
    θηρεύονται →
    βλαψόμεθα →
          ἄρξεται →
    ἁρμόττεσθε →

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbdhTXwpIu8FSMmXI

2) Να σχηματίσετε τα Απαρέμφατα Αορίστου και Παρακειμένου των ρημάτων:
                                        
                                          ΑΟΡΙΣΤΟΣ                        ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →
         θηρεύομαι →
          κομίζομαι →
        ἀθροίζομαι →
       θαυμάζομαι →
               θύομαι →
       καλύπτομαι →
παρασκευάζομα →

3) Να σχηματίσετε τις Μετοχές Ενεστώτα και Μέλλοντα των ρημάτων:

                                       ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ                       ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ἀγορεύσονται →
         εὔξεσθε →
   ἐργασόμεθα →
          θύονται →
         καλύπτῃ →
         κωλύσει →
       πράξεσθε →
        τρέψεται →
    θηρεύονται →
    βλαψόμεθα →
          ἄρξεται →
    ἁρμόττεσθε →

4) Να σχηματίσετε τις Μετοχές Αορίστου και Παρακειμένου των ρημάτων:
                                        
                                          ΑΟΡΙΣΤΟΣ                        ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
       κηρύττομαι →
         θηρεύομαι →
          κομίζομαι →
        ἀθροίζομαι →
       θαυμάζομαι →
               θύομαι →
       καλύπτομαι →
παρασκευάζομα →

5) Να βρείτε τα Απαρέμφατα στις παρακάτω προτάσεις, να αναφέρετε το είδος τους και να εντοπίσετε το Υποκείμενό τους δηλώνοντας αν υπάρχει ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

α) Ταῦτα λέγοντες οἴεσθε ἐμὲ κακολογεῖν.
β) Ἐγὼ δέομαι ὑμῶν μὴ τοὺς τοιούτους λόγους ἠγήσασθαι πιστότερους τῶν ἔργων.
γ) Προσήκει ὑμῖν τιμωρεῖν τοὺς κακοὺς ἄνδρας.
δ) Ἐγὼ οὐχ ἡγοῦμαι εἶναι διδακτόν τήν ἀρετήν.
ε) Τοῖς συμμάχοις ἔφραζον ἰέναι εἰς τόν Ἰσθμόν.
στ) Ἡγοῦμαι ταύτην μόνον σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει.

6) Να βρείτε τις Μετοχές στις παρακάτω προτάσεις, να τις αναγνωρίσετε συντακτικά και να αναφέρερετε αν είναι απόλυτες ή συνημμένες.

α) Πολλοὺς ὁρῶ δικάζοντας τῶν τε παρόντων.
β) Ὑποφαίνοντος τοῦ ἔαρος Ἀγησίλαος κλινοπετής ἦν.
γ) Ὁ βασιλεύς ἐλπίζων τὴν Εὐρώπην δουλώσεσθαι ἔστειλε μυριάδας στρατιάν.
δ) Ἡμᾶς ὁ πατὴρ ὡς Σάτυρον διατησομένους ἐξέπεμψε.
ε) Διηγήσωμαι τὰ πεπραγμένα ἡμῖν.
στ) Πολλοί ὄντες εὐγενεῖς εἰσί κακοί.

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/enotita-17-askiseis-grammatikis-apantiseis-a-gymnasiou-arxaia.html

Ασκήσεις στα Απαρέμφατα και τις Μετοχές Μέσης Φωνής.

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.