Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-2-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
1)
Αφωνόληκτα: ἡ λάρναξ (ουρανικόληκτο), ὁ πίναξ (ουρανικόληκτο), ἡ φλέψ (χειλικόληκτο), ὁ λέβης (οδοντικόληκτο), τὸ κλῆμα (οδοντικόληκτο), ἡ ἀσπὶς (οδοντικόληκτο),

Ημιφωνόληκτα: ὁ σωλήν (ενρινόληκτο), ὁ μήν (ενρινόληκτο), ἡ ἀηδὼν (ενρινόληκτο)
[ads-post]
2) α-9, β-7, γ-8, δ-4, ε-2, στ-1, ζ-3, η-5, θ-6

3)
Δοτική Ενικού: τῷ χάλυβι, τῇ σύριγγι, τῷ θώρακι,  τῇ λάρνακι, τῇ χάριτι, τῇ νησῖδι, τῷ νήματι, τῷ γράμματι, τῇ ἀγελάδι, τῷ μηνί, τῷ σωλῆνι, τῷ κώδωνι, τῷ λειμῶνι, τῷ πνεύμονι.

Δοτική Πληθυντικού: ταῖς χάλυψι(ν), ταῖς σύριγξι(ν), ταῖς θώραξι(ν), ταῖς λάρναξι(ν), ταῖς χάρισι(ν), ταῖς νησῖσι(ν), τοῖς νήμασι(ν),  τοῖς γράμμασι(ν), ταῖς ἀγελάσι(ν), ταῖς μησί(ν), ταῖς σωλῆσι(ν), τοῖς κώδωσι(ν), τοῖς λειμῶσι(ν), τοῖς πνεύμοσι(ν).

4) Η άσκηση αυτή κρίνεται από το διδάσκοντα.

5)                                                    ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.     αὗτη ἡ ἀκτίς                    ὁ σοφός  Ἕλλην                   τοῦτο τὸ κλῆμα
Γεν.   ταύτης τῆς ἀκτῖνος        τοῦ σοφοῦ Ἕλληνος               τούτου τοῦ κλήματος
Δοτ.   ταύτη τῇ ἀκτῖνι              τῷ σοφῷ Ἕλληνι                   τούτῳ τῷ κλήματι
Αιτ.    ταύτην τήν ἀκτῖνα         τὸν σοφόν Ἕλληνα                τοῦτο τὸ κλῆμα
Κλητ. [αὗτη (ὦ) ἀκτίς]              ὦ σοφέ Ἕλλην                      [    -    ὦ κλῆμα]

                                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.      αὗται αἱ ἀκτῖνες             οἱ σοφοί Ἕλληνες                ταῦτα τὰ κλήματα
Γεν.    τούτων τῶν ἀκτίνων      τῶν σοφῶν Ἑλλήνων            τούτων τῶν κλημάτων
Δοτ.    ταύταις ταῖς ἀκτίσι(ν)   τοῖς σοφοῖς  Ἕλλησι(ν)         τούτοις τοῖς κλήμασι(ν)
Αιτ.     ταύτας τάς ἀκτῖνας        τοὺς σοφούς Ἕλληνας         ταῦτα τὰ κλήματα
Κλητ.: [     -      ὦ ἀκτῖνες]         ὦ σοφοί Ἕλληνες                [  -      ὦ κλήματα]

Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.