Ενότητα 2η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στα Αφωνόληκτα και Ημιφωνόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά

1) Με βάση τις γνώσεις σας από την 12η ενότητα της Α΄ Γυμνασίου να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατηγορία των τριτόκλιτων ουσιαστικών που ανήκουν (αφωνόληκτα, ημιφωνόληκτα): ἡ λάρναξ, ὁ πίναξ, ἡ φλέψ, ὁ λέβης, τὸ κλῆμα, ἡ ἀσπίς, ὁ σωλήν, ὁ μήν, ἡ ἀηδὼν.
2) Να αντιστοιχίσετε τα άρθρα της Ά  στήλης με τους τύπους που ταιριάζουν από τη Β΄ στήλη: 

          Α΄                                      Β΄
α)      ὁ                                  1) βραχίονι
β)     αἱ                                  2) ῥισίν
γ)     τὴν                               3) λέβητος
δ)     τὰς                               4) νησῖδας
ε)     ταῖς                              5) φλεβῶν
στ)    τῷ                               6) ἄρματα
ζ)     τοῦ                              7) βαλβῖδες
η)     τῶν                              8) σφραγῖδα
θ)      τὰ                                9) ἱδρὼς

3) Να γράψετε τη Δοτική Ενικού και Πληθυντικού των ουσιαστικών: ὁ χάλυψ, ἡ σῦριγξ, ὁ θώραξ, ἡ λάρναξ, ἡ χάρις, ἡ νησὶς, τὸ νῆμα, τὸ γράμμα, ἡ ἀγελὰς, ὁ μήν, ὁ σωλήν, ὁ κώδων, ὁ λειμών, ὁ πνεύμων.

4) Να επιλέξετε τρία ουσιαστικά από την προηγούμενη άσκηση και να τα κλίνετε και στους δύο αριθμούς.

5) Να κλιθούν οι συνεκφορές: αὕτη ἡ ἀκτὶς, ὁ σοφός Ἕλλην, τοῦτο τὸ κλῆμα.

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-2-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 2η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.