Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-3-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
1)                                                       ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν: τοῦ ἀέρος     | τοῦ ἰχῶρος          | τοῦ νιπτῆρος      | τῆς χειρός      | τοῦ αὐτοκράτορος 
Δοτ.: τῷ ἀέρι        | τῷ ἰχῶρι             | τῷ νιπτῆρι          | τῇ χειρί          | τῷ αὐτοκράτορι
Αιτ.: τόν ἀέρα      | τόν ἰχῶρα           | τόν νιπτῆρα        | τήν χεῖρα       | τόν αὐτοκράτορα

Γεν: τοῦ ἐκλέκτορος 
Δοτ.: τῷ ἐκλέκτορι      
Αιτ.: τόν ἐκλέκτορα 

                                                     ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν:      Δεν έχει    | τῶν ἰχώρων      | τῶν νιπτήρων     | τῶν χειρῶν     | τῶν αὐτοκρατόρων 
Δοτ.: Πληθυντικό  | τοῖς ἰχῶρσι(ν)  | τοῖς νιπτῆρσι(ν)  | ταῖς χερσί(ν)  | τοῖς αὐτοκράτορσι(ν)
Αιτ.:                       | τούς ἰχῶρας     | τούς νιπτῆρας     | τάς χεῖρας      | τούς αὐτοκράτορας

Γεν: τῶν ἐκλεκτόρων
Δοτ.: τοῖς ἐκλέκτορσι(ν)
Αιτ.: τούς ἐκλέκτορας
[ads-post]
2)                                                        ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: ὁ Σοφοκλῆς            |  ὁ Ἰσοκράτης       | τό θράσος         | τό ξίφος          | τό δάσος 
Γεν: τοῦ Σοφοκλέους     | τοῦ Ἰσοκράτους  | τοῦ θράσους     | τοῦ ξίφους      | τοῦ δάσους
Δοτ.: τῷ Σοφοκλεῖ          | τῷ Ἰσοκράτει      | τῷ θράσει         | τῷ ξίφει          | τῷ δάσει
Αιτ.: τόν Σοφοκλέα        | τόν Ἰσοκράτη      | τό θράσος         | τό ξίφος          | τό δάσος
Κλ.: (ὦ) Σοφόκλεις        |  (ὦ) Ἰσόκρατες    | (ὦ) θράσος        | (ὦ) ξίφος        | (ὦ) δάσος
 

                                                    ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.: οἱ Σοφοκλεῖς         |                              | τά θράση            | τά ξίφη           | τά δάση
Γεν: τῶν Σοφοκλέων    |      Δεν έχει           | τῶν θρασῶν       | τῶν ξιφῶν       | τῶν δασῶν
Δοτ.:    -                        |    Πληθυντικό       | τοῖς θράσεσι(ν)  | τοῖς ξίφεσ(ν)   | τοῖς δάσεσι(ν)
Αιτ.: τούς Σοφοκλεῖς    |                              | τά θράση            | τά ξίφη            | τά δάση
Κλ.: (ὦ) Σοφοκλεῖς      |                               | (ὦ) θράση          |  (ὦ) ξίφη         | (ὦ) δάση

3) τοῖς βέλεσι(ν) → τῷ βέλει                                           τόν ἀστέρα → τούς ἀστέρας
              οἱ θῆρες → ὁ θήρ                                               τῷ ζωστῆρι → τοῖς ζωστῆρσι(ν)
    τούς ἐλαιῶνας → τόν ἐλαιῶνα                                      ὦ δενδρών → (ὦ) δενδρῶνες
          τῷ τυφῶνι → τοῖς τυφῶσι(ν)                            τοῖς στρωτῆρσι → τῷ σωτῆρι
   τῷ Δημοσθένει → τοῖς Δημοσθέναις                            τῷ Ἱεροκλεῖ → δεν έχει
          τοῦ ἔθνους → τῶν ἐθνῶν                                            τά τεμένη → τὸ τέμενος
        τόν κώδωνα → τοὺς κώδωνας                                        ὦ κίονες → ὦ κῖον

4)
α. Ἐπειδὴ (υποτακτική σύνδεση) γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν, οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ νῆες τῶν Λακεδαιμονίων ἀφικνοῦνται.
β. Ὁ πόλεμος ἁπάντων τῶν εἰρημένων ἡμᾶς ἀπεστέρηκεν καὶ (παρατακτική σύνδεση) πενέστερους ἐποίησεν.
γ. Ἐγὼ ἡγοῦμαι ὅτι (υποτακτική σύνδεση) ὀρθῶς λέγεις.
δ. Ἦλθον αὐτὸς αὐτὸν ἀποκτενῶν καὶ (παρατακτική σύνδεση) βίᾳ εἰς τὴν οἰκίαν εἰσῆλθον.
ε. Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτοῦ, πλὴν ὅταν (υποτακτική σύνδεση) ἐνθυμηθῶ ὅτι (υποτακτική σύνδεση) τῶν αὐτῶν ἐστιν αὐτοῦς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάζεσθαι καὶ (παρατακτική σύνδεση) τοὺς τοιούτους ἐπαινεῖν.
στ. Οὔτε τί ἐστιν ὀλιγαρχία ἠπιστάμην, οὔτε (παρατακτική σύνδεση) ἄν ἐκείνῳ ἀδικουμένῳ ἐδυνάμην βοηθῆσαι.

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.