Ενότητα 3η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στα Υγρόληκτα και Σιγμόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά

1) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών των ουσιαστικών: ὁ ἀὴρ, ὁ ἰχὼρ, ὁ νιπτήρ, ἡ χείρ, ὁ αὐτοκράτωρ, ὁ ἐκλέκτωρ.

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgQ1yPbgWhdBf6LMr
Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα στη διαφήμιση που θα εμφανιστεί και μετά πατήστε πάνω δεξιά SKIP AD

2) Να κλιθούν τα ουσιαστικά: ὁ Σοφοκλῆς, ὁ Ἰσοκράτης, τὸ θράσος, τὸ ξίφος, τὸ δάσος.

3) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

   τοῖς βέλεσι(ν) →                                             τόν ἀστέρα →                   
            οἱ θῆρες →                                             τῷ ζωστῆρι →
  τούς ἐλαιῶνας →                                               ὦ δενδρών →
        τῷ τυφῶνι →                                         τοῖς στρωτῆρσι →
τῷ Δημοσθένει →                                              τῷ Ἱεροκλεῖ →
       τοῦ ἔθνους →                                                  τά τεμένη →
     τόν κώδωνα →                                                   ὦ  κίονες →

Άσκηση στη σύνδεση προτάσεων (Παρατακτική - Υποτακτική Σύνδεση)

4) Να αναγνωρίσετε το είδος της σύνδεσης στις περιόδους που ακολουθούν: 

α. Ἐπειδὴ γὰρ αἱ νῆες αἱ ὑμέτεραι διεφθάρησαν, οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον αἵ νῆες τῶν Λακεδαιμονίων ἀφικνοῦνται.
β. Ὁ πόλεμος ἁπάντων τῶν εἰρημένων ἡμᾶς ἀπεστέρηκεν καὶ πενέστερους ἐποίησεν.
γ. Ἐγὼ ἡγοῦμαι ὅτι ὀρθῶς λέγεις.
δ. Ἦλθον αὐτὸς αὐτὸν ἀποκτενῶν καὶ βίᾳ  εἰς τὴν οἰκίαν εἰσῆλθον.
ε. Πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτοῦ, πλὴν ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι τῶν αὐτῶν ἐστιν αὐτοῦς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς τοιούτους ἐπαινεῖν.
στ. Οὔτε τί ἐστιν ὀλιγαρχία ἠπιστάμην, οὔτε ἄν ἐκείνῳ ἀδικουμένῳ ἐδυνάμην βοηθῆσαι.

www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-3-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 3η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.