Ενότητα 4η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στα Τριτόκλιτα επίθετα & στην Υποτακτική Ενεστώτα - Αορίστου


1) Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των επιθέτων σε όλα τα γένη και στους δύο αριθμούς: ὁ εὐρύς - ἡ εὐρεῖα - τό εὐρύ, ὁ παχύς - ἡ παχεῖα - τὸ παχύ, ὁ δασύς - ἡ δασεῖα - τό δασύ.


2) Να κλιθούν οι συνεκφορές: ἡ εὐρεῖα λίμνη, τό ὀξύ δόρυ, ὁ ἡδύς καρπός.
3) Να τοποθετήσετε στα κενά τα παρένθετα επίθετα ώστε να ταιριάζουν σε γένος, αριθμό και πτώση με τα συνακόλουθα ουσιαστικά.

α. ____________ (θρασύς, -εῖα, -ύ) ἀνδρῶν         β. ____________ (βαρύς, -εῖα, -ύ) πένθεσι.
γ. ____________ (ὀξύς, -εῖα, -ύ) ἤχους                 δ. ____________ (βραδύς, -εῖα, -ύ) ὁδοῦ
ε. ____________ (βαθύς, -εῖα, -ύ) ποταμοί         στ. ____________  (γλυκύς, -εῖα, -ύ) πόνον
ζ. ____________ (ταχύς, -εῖα, ῦ) ἀνθρώπῳ          η. ____________ (εὐθύς, -εῖα, -ύ) ὁδούς


4) Να μετατρέψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους της Οριστικής στους αντίστοιχους τύπους της Υποτακτικής Ενεστώτα και Αορίστου:

             θύεις → ___________   ___________            πέμπει → ___________  ___________
     κωλύομεν → ___________   ___________         ἄρχομεν → ___________  ___________
        γράφετε → ___________   ___________        λέγουσιν → ___________  ___________
 ἀλλάττουσιν → ___________  ___________         κηρύττει → ___________  ___________
  κινδυνεύεις → ___________   ___________  στρατεύομεν → ___________  ___________
     κελεύετε → ___________   ___________           θηρεύει → ___________  ___________ 


5) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων σε όλους τους χρόνους της Οριστικής στο πρόσωπο που ζητείται στην παρένθεση. Έπειτα να κλιθεί η Υποτακτική Ενεστώτα και Αορίστου των ρημάτων αυτών: χορεύω (α΄ πληθ.), δανείζω (β΄ ενικό), βλάπτω (γ΄ πληθ.).     

http://www.arxaiagumnasiou.net/2017/12/enotita-4-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 5η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.