Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.


Προστακτική
ρήμα
πρόσωπο
Ενεστώτας
Αόριστος
κυριεύω
β΄ εν.
κυρίευε
κυρίευσον
θηρεύω
γ΄πληθ.
θηρευόντων / θηρευέτωσαν
θηρευσάντων / θηρευσάτωσαν
κομίζω
γ΄εν.
κομιζέτω
κομισάτω
κελεύω
β΄πληθ.
κελεύετε
κελεύσατε
πράττω
β΄εν.
πρᾶττε
πρᾶξον
ὀρύττω
γ΄ πληθ.
ὀρυττόντων / ὀρυττέτωσαν
ὀρυξάντων / ὀρυξάτωσαν
δανείζω
β΄πληθ.
δανείζετε
δανείσατε
βλάπτω
γ΄ εν.
βλαπτέτω
βλαψάτω
ἄρχω
β΄ εν.
ἄρχε
ἄρξον
ἀγορέυω
γ΄ πληθ.
ἀγορευόντων /ἀγορευέτωσαν
ἀγορευσάντων /ἀγορευσάτωσαν

2.


Προστακτική
ρήμα
Ενεστώτας
Αόριστος
ἤλλαττες
ἄλλαττε
ἄλλαξον
κατεγράψατε
καταγράφετε
καταγράψατε
δεδίδαχε
δίδασκε
δίδαξον
καταδιώκουσιν
καταδιωκόντων / καταδιεκέτωσαν
καταδιωξάντων / καταδιωξάτωσαν
ἤλεγξας
ἔλεγχε
ἔλεγξον
ἡσυχάσετε
ἡσυχάζετε
ἡσυχάσατε
τεθαυμάκασιν
θαυμαζόντων / θαυμαζέτωσαν
θαυμασάντων / θαυμασάτωσαν
θερίζῃ
θεριζέτω
θερισάτω
θύοιεν
θυέντων / θυέτωσαν
θυσάντων / θυσάτωσαν
ἀνακηρύξεις
ἀνακήρυττε
ἀνακήρυξον
πιστεύσητε
πιστεύετε
πιστεύσατε
πλέκουσιν
πλεκόντων / πλεκέτωσαν
πλεξάντων / πλεξάτωσαν
ἐπόρευε
πορευέτω
πορευσάτω

3.
Προστακτική
Ενεστώτας
Αόριστος
-
-
-
-
-
-
φθάνε
περίφραττε
ἀντεπίτασσε
φθάσον
περίφραξον
ἀντεπίταξον
φθανέτω
περιφραττέτω
ἀντεπιτασσέτω
φθασάτω
περιφραξάτω
ἀντεπιταξάτω
-
-
-
-
-
-
φθάνετε
περιφράττετε
ἀντεπιτάσσετε
φθάσατε
περιφράξατε
ἀντεπιτάξατε
φθανόντων
φθανέτωσαν
περιφραττόντων
περιφραττέτωσαν
ἀντεπιτασσόντων
ἀντεπιτασσέτωσαν
φθασάντων
φθασάτωσαν
περιφραξάντων
περιφραξάτωσαν
ἀντεπιταξάντων
ἀντεπιταξάτωσαν
 

 4.


Προστακτική
ρήμα
πρόσωπο
Ενεστώτας
Αόριστος
φονεύω
ἐγώ
-
-
-//-
σύ
φόνευε
φόνευσον
-//-
οὗτος
φονευέτω
φονευσάτω
χορεύω
ἡμεῖς
-
-
-//-
ὑμεῖς
χορεύετε
χορεύσατε
-//-
οὗτοι
χορευόντων / χορευέτωσαν
χορευσάντων / χορευσάτωσαν
βλέπω
σύ
βλέπε
βλέψον
-//-
ὑμεῖς
βλέπετε
βλέψατε
-//-
ἐγώ
-
-
κινδυνεύω
οὗτος
κινδυνευέτω
κινδυνευσάτω
-//-
ἡμεῖς
-
-
-//-
οὗτοι
κινδυνευόντων / κινδυνευέτωσαν
κινδυνευσάντων / κινδυνευσάτωσαν
διακόπτω
σὺ
διάκοπτε
διάκοψον
-//-
ὑμεῖς
διακόπτετε
διακόψατε
-//-
οὗτοι
διακοπτόντων / διακοπτέτωσαν
διακοψάντων / διακοψάτωσαν

Ενότητα 11η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.