Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-6-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τοῦ ἀγενοῦς
τῆς ἀγενοῦς
τοῦ ἀγενοῦς
Δοτ.
τῷ ἀγενεῖ
τῇ ἀγενεῖ
τῷ ἀγενεῖ
Αιτ.
τόν ἀγενῆ
τήν ἀγενῆ
τό ἀγενές
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τῶν ἀγενῶν
τῶν ἀγενῶν
τῶν ἀγενῶν
Δοτ.
τοῖς ἀγενέσι(ν)
ταῖς ἀγενέσι(ν)
τοῖς ἀγενέσι (ν)
Αιτ.
τούς ἀγενεῖς
τάς ἀγενεῖς
τά ἀγενῆ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τοῦ εὐτυχοῦς
τῆς εὐτυχοῦς
τοῦ εὐτυχοῦς
Δοτ.
τῷ εὐτυχεῖ
τῇ εὐτυχεῖ
τῷ εὐτυχεῖ
Αιτ.
τόν εὐτυχῆ
τήν εὐτυχῆ
τό εὐτυχές
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τῶν εὐτυχῶν
τῶν εὐτυχῶν
τῶν εὐτυχῶν
Δοτ.
τοῖς εὐτυχέσι(ν)
ταῖς εὐτυχέσι(ν)
τοῖς εὐτυχέσι(ν)
Αιτ.
τούς εὐτυχεῖς
τάς εὐτυχεῖς
τά εὐτυχῆ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τοῦ ἐλεήμονος
τῆς ἐλεήμονος
τοῦ ἐλεήμονος
Δοτ.
τῷ ἐλεήμονι
τῇ ἐλεήμονι
τῷ ἐλεήμονι
Αιτ.
τόν ἐλεήμονα
τήν ἐλεήμονα
τό ἐλεῆμον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τῶν ἐλεημόνων
τῶν ἐλεημόνων
τῶν ἐλεημόνων
Δοτ.
τοῖς ἐλεήμοσι(ν)
ταῖς ἐλεήμοσι(ν)
τοῖς ἐλεήμοσι(ν)
Αιτ.
τούς ἐλεήμονας
τάς ἐλεήμονας
τά ἐλεήμονα

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τοῦ εὐδαίμονος
τῆς εὐδαίμονος
τοῦ εὐδαίμονος
Δοτ.
τῷ εὐδαίμονι
τῇ εὐδαίμονι
τῷ εὐδαίμονι
Αιτ.
τόν εὐδαίμονα
τήν εὐδαίμονα
τό εὔδαιμον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΘΜΟΣ
Γεν.
τῶν εὐδαιμόνων
τῶν εὐδαιμόνων
τῶν εὐδαιμόνων
Δοτ.
τοῖς εὐδαίμοσι(ν)
ταῖς εὐδαίμοσι(ν)
τοῖς εὐδαίμοσι(ν)
Αιτ.
τούς εὐδαίμονας
τάς εὐδαίμονας
τά εὐδαίμονα

2. α-3 (ἐλεήμων ἄνθρωπος) | β-4 (ἀφρόνων ἀνθρώπων) | γ-5 (κακοδαίμονος ἀνθρώπου) | δ-6 (μεγαλοπράγμονι ἀνθρώπῳ) | ε-2 (μνήμοσιν ἀνθρώποις) | στ-1 (μεγαλόφρονες ἄνθρωποι) | ζ-7  (εὐτυχής ἄνθρωπος) | η-9 (ἐπιμελεῖς ἀνθρώπους) | θ-3 (ἀσεβές ἄνθρωπε)

3. α) τῷ σώφρονι βασιλεῖ, β) ὦ δυστυχές γύναι,  γ) τῆς εὐγενοῦς ἁμίλλης, δ) τῶν ἀτυχῶν γερόντων
ε) τοῖς ἀγνώμοσιν ἀνθρώποις, στ) τοὺς έπιμελεῖς μαθηταῖς, ζ) τὸ σαφές μάθημα, η) τὰ ἀκριβῆ κίνητα

4. α. Τίς (ερωτηματική) β. Τίς (αόριστη) γ. τινῶν δ. τινά ε. τινά στ. τινάς ζ. Τινές η. Τί (ερωτηματική) /Τί (αόριστη) θ. Τίς

Ενότητα 6η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.