Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. α-4 | β-2 | γ-6 | δ-1 | ε-3 | στ-5

2. 


ΕΥΚΤΙΚΗ
ΡΗΜΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
θύω (β΄ πληθ.)
θύοιτε
θύσοιτε
θύσαιτε
πέμπω (γ΄ εν.)
πέμποι
πέμψοι
πέμψαι
κωλύω (α΄ πληθ.)
κωλύοιμεν
κωλύσοιμεν
κωλύσαιμεν
ἄρχω (β΄εν.)
ἄρχοις
ἄρξοις
ἄρξαις
γράφω (γ΄ πληθ.)
γράφοιεν
γράψοιεν
γράψαιεν
λέγω (β΄ εν.)
λέγοις
λέξοις
λέξαις
ἀλλάττω (α΄πληθ.)
ἀλλάττοιμεν
ἀλάξοιμεν
ἀλλάξαιμεν
κηρύττω ( γ΄ εν.)
κηρύττοι
κηρύξοι
κηρύξαι
κινδυνεύω (β΄ πληθ.)
κινδυνεύοιτε
κινδυνεύσοιτε
κινδυνεύσαιτε
στρατεύω (β΄εν.)
στρατεύοις
στρατεύσοις
στρατεύσαις
κελεύω (γ΄ πληθ.)
κελεύοιεν
κελεύσοιεν
κελεύσαιεν
θηρεύω (β΄ πληθ.)
θηρεύοιτε
θηρεύσοιτε
θηρεύσαιτε


 3.

ΕΥΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
βλάπτοιμεν
βλάψοιμεν
βλάψαιμεν
ἁρμόττοιεν
ἁρμόσοιεν
ἁρμόσαιεν
ἀγορεύοι
ἀγορεύσοι
ἀγορεύσαι
τάττοις
τάξοις
τάξαις
τρέποιτε
τρέψοιτε
τρέψαιτε
πορεύοιμεν
πορεύσοιμεν
πορεύσαιμεν
πλέκοιεν
πλέξοιεν
πλέξαιεν
πιστεύοιεν
πιστεύσοιεν
πιστεύσαιεν
δεσμεύοι
δεσμεύσοι
δεσμεύσαι
χορεύοιμι
χορεύσοιμι
χορεύσαιμι
φράττοι
φράξοι
φράξαι
τρέποιεν
τρέψοιεν
τρέψαιεν


4.

ΕΥΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
διορύττοιμι
διορύξοιμι
διορύξαιμι
ἐθέλοιμι
ἐθελήσοιμι
ἐθελήσαιμι
διορύττοις
διορύξοις
διορύξαις
ἐθέλοις
ἐθελήσοις
ἐθελήσαις
διορύττοι
διορύξοι
διορύξαι
ἐθέλοι
ἐθελήσοι
ἐθελήσαι
διορύττοιμεν
διορύξοιμεν
διορύξαιμεν
ἐθέλοιμεν
ἐθελήσοιμεν
ἐθελήσαιμεν
διορύττοιτε
διορύξοιτε
διορύξαιτε
ἐθέλοιτε
ἐθελήσοιτε
ἐθελήσαιτε
διορύττοιεν
διορύξοιεν
διορύξαιεν
ἐθέλοιεν
ἐθελήσοιεν
ἐθελήσαιεν
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ἐπιδανείζοιμι
ἐπιδανείσοιμι
ἐπιδανείσαιμι
καταλύοιμι
καταλύσοιμι
καταλύσαιμι
ἐπιδανείζοις
ἐπιδανείσοις
ἐπιδανείσαις
καταλύοις
καταλύσοις
καταλύσαις
ἐπιδανείζοι
ἐπιδανείσοι
ἐπιδανείσαι
καταλύοι
καταλύσοι
καταλύσαι
ἐπιδανείζοιμεν
ἐπιδανείσοιμεν
ἐπιδανείσαιμεν
καταλύοιμεν
καταλύσοιμεν
καταλύσαιμεν
ἐπιδανείζοιτε
ἐπιδανείσοιτε
ἐπιδανείσαιτε
καταλύοιτε
καταλύσοιτε
καταλύσαιτε
ἐπιδανείζοιεν
ἐπιδανείσοιεν
ἐπιδανείσαιεν
καταλύοιεν
καταλύσοιεν
καταλύσαιεν


5. α. ἅ    | β. ἧς   |  γ. ἥτις  |  δ. οὕς  |  ε. ὧν

6.

δ
ο
ν
τ
ι
ν
α
φ
α
α
λ
ι
γ
λ
η
ο
ο
τ
ι
κ
φ
δ
γ
τ
η
τ
ξ
φ
α
σ
υ
ω
ξ
α
ι
σ
τ
ι
σ
ι
κ
λ
κ
γ
η
ξ
κ
ξ
λ
η
ν
τ
ι
ν
α
μ
ο
υ
τ
ι
ν
ο
ς
η


α) ὅντινα - οὕστινας
β) ἅττα - ὅ,τι
γ) ὅ,τι - ἅττα
δ) ἥντινα - ἅστινας
ε) ὅτῳ - οἷστισι
στ) οὗτινος -ὧντινων
ζ) αἷστισι - ᾗτινι

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.