Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 8η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου  Ασκήσεις στο σχηματισμό της Ευκτικής Παρακειμένου των βαρύτονων ρημάτων, στην Ευκτική Ενεστώτα του ρήματος εἰμί, στην Γ΄ κλίση επιθέτων και στο άμεσο και έμμεσο αντικείμενο.

1) α) Να μετατρέψετε του παρακάτω τύπους του ρήματος εἰμί στην Ευκτική Ενεστώτα διατηρώντας τους στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό.

ἔσται → ________________           ἦσθα → ____________________
ἦμεν → ________________        ἔσονται → ____________________
ἐστέ → _________________                ____________________  

β) Να κλιθεί η Οριστική Παραστατικού και Μέλλοντα του ρήματος εἰμί (επαναληπτική άσκηση).


2) α) Να μετατρέψετε τους τύπους της Ευκτικής των παρακάτω ρημάτων στον αντίστοιχο τύπο της Ευκτικής Παρακειμένου διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό τους.
      
    βλάψαιμεν → ________________             ἁρμόσοιεν → ________________         
    ἀγορεύσαι → ________________                  τάττοις → ________________
πορεύσοιμεν → ________________                πλέξοιεν → ________________
   πιστεύοιεν → ________________                   φράξοι → ________________

β) Να επιλέξετε τρία από τα παραπάνω ρήματα και να τα κλίνετε στην Ευκτική και την Υποτακτική όλων των χρόνων.

[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgTLyCuvb4ADUggUK

3) Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρηματικών τύπων: 


ΕΥΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
θηρεύοιμεν

ῥίψαιεν


γράψοι

παρατεταχότες εἴητε
κελεύοι

κωλύσαιεν


κινδυνεύσοις

ἐστρατευκώς εἴης
διαπέμποιεν

4) Να συνδυάσετε τα παρακάτω ουσιαστικά με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν ώστε να δημιουργηθούν αποδεκτά ονοματικά σύνολα.

___________________ θαλασσῶν                ___________________ μαθηταῖς
___________________ δήμου                      ___________________ ἐκκλησίας
___________________ βασίλισσαν              ___________________ βασιλέας
___________________ ἄστρα                      ___________________ κινδύνων
___________________ βίου                         ___________________ κτῆμα

5) Στις προτάσεις που ακολουθούν να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων και να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα. 

α. Εἰ ἐν Ἰλίῳ ἦν, οἱ Τρῶες ἀπέδοντο ἄν αὐτήν τοῖς Ἕλλησιν.
β. Ὁ πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν.
γ. Οὐδείς διδάσκει τους νεωτέρους καταφρονεῖν τοῦ πλήθους τῶν πολιτῶν.
δ. Ὁ δῆμος ἱκέτευε τὸν βασιλέα ἀκοῦσαι τῶν μαρτύρων.
ε. Οὗτοι διδάσκουσι τούς νέους ἀρετήν.

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-8-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 8η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.