Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. α.
ζητοῦντας: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: τοὺς ἄλλους [συνημμένη], αντικείμενο: τὴν σωτηρίαν)
ὁρῶντα: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (υποκείμενο: ἕνα, [συνημμένη])
ὄντα: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, κατηγορούμενο: πρεσβύτερον)
δυνάμενον: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, αντικείμενο: ἀποχωρεῖν)
ἐγκαταλαμβανόμενον: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, αντικείμενο δεν έχει)
ἀράμενον: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο: ἕνα, αντικείμενο: τὸν πατέρα [συνημμένη])

β.
κινδυνεύσαντες: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη])
ἐπιτρέψαντες: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τῇ τῦχῃ)
ἀναμείναντες: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τὸν θάνατον)
ἐκλεξάμενοι: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τὸν κάλλιστον)

2.
α. γενομένων: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο:τούτων) [γενική απόλυτη])
β. διδούσα: επιρρηματική χρονική μετοχή [υποκείμενο: ἡ γυνή (συνημμένη), αντικείμενα: τῷ παιδὶ (έμμεσο) τὴν ἀσπίδα(άμεσο)]
γ. τοὺς πολιορκοῦντας: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της (αντικείμενο στο ρήμα καλεῖ (συνημμένη])
δ. ἔχων: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: Κῦρος [συνημμένη], αντικείμενο: τοὺς στρατιώτας)
ε. δουλωσόμενοι: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: οἱ βάρβαροι [συνημμένη], αντικείμενο: ταύτην)
στ. ὦν: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: ὁ Περικλῆς [συνημμένη], κατηγορούμενο: στρατηγός)
ζ. ἐλθόντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: οὗτοι [συνημμένη])
η. οἱ νομοθετοῦντες: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άθρο της (υποκείμενο του ρήματος ἦσαν [συνημμένη])
θ. ἔχοντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: οἵ [συνημμένη], αντικέμενο: χρήματα)
ι. ἀποκτενῶν: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: ὁ δὲ [συνημμένη], αντικείμενο: τοῦτον)
ια. Βουλόμενοι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (υποκείμενο: οὕτοι [συνημμένη], αντικείμενο: ἄρχειν]
κυριεύσοντας: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: τοὺς στρατιώτας [απόλυτη], αντικείμενο: ταύτην)
ιβ. πλέοντας: κατηγορηματική μετοχή [υποκείμενο: τοὺς Σπαρτιάτας]
ιγ. ποιοῦντες: επιρρηματική υποθετική μετοχή (υποκείμενο: ἡμεῖς [συνημμένη, αντικείμενο: ταῦτα)

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.