Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. α.
ζητοῦντας: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: τοὺς ἄλλους [συνημμένη], αντικείμενο: τὴν σωτηρίαν)
ὁρῶντα: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (υποκείμενο: ἕνα, [συνημμένη])
ὄντα: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, κατηγορούμενο: πρεσβύτερον)
δυνάμενον: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, αντικείμενο: ἀποχωρεῖν)
ἐγκαταλαμβανόμενον: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από τη μτχ. ὁρῶντα (υποκείμενο: τὸν πατέρα, αντικείμενο δεν έχει)
ἀράμενον: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο: ἕνα, αντικείμενο: τὸν πατέρα [συνημμένη])

β.
κινδυνεύσαντες: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη])
ἐπιτρέψαντες: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τῇ τῦχῃ)
ἀναμείναντες: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τὸν θάνατον)
ἐκλεξάμενοι: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: οἵτινες [συνημμένη], αντικείμενο: τὸν κάλλιστον)

2.
α. γενομένων: επιρρηματική χρονική μετοχή (υποκείμενο:τούτων) [γενική απόλυτη])
β. διδούσα: επιρρηματική χρονική μετοχή [υποκείμενο: ἡ γυνή (συνημμένη), αντικείμενα: τῷ παιδὶ (έμμεσο) τὴν ἀσπίδα(άμεσο)]
γ. τοὺς πολιορκοῦντας: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της (αντικείμενο στο ρήμα καλεῖ (συνημμένη])
δ. ἔχων: επιρρηματική τροπική μετοχή (υποκείμενο: Κῦρος [συνημμένη], αντικείμενο: τοὺς στρατιώτας)
ε. δουλωσόμενοι: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: οἱ βάρβαροι [συνημμένη], αντικείμενο: ταύτην)
στ. ὦν: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: ὁ Περικλῆς [συνημμένη], κατηγορούμενο: στρατηγός)
ζ. ἐλθόντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: οὗτοι [συνημμένη])
η. οἱ νομοθετοῦντες: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άθρο της (υποκείμενο του ρήματος ἦσαν [συνημμένη])
θ. ἔχοντες: επιρρηματική εναντιωματική μετοχή (υποκείμενο: οἵ [συνημμένη], αντικέμενο: χρήματα)
ι. ἀποκτενῶν: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: ὁ δὲ [συνημμένη], αντικείμενο: τοῦτον)
ια. Βουλόμενοι: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή (υποκείμενο: οὕτοι [συνημμένη], αντικείμενο: ἄρχειν]
κυριεύσοντας: επιρρηματική τελική μετοχή (υποκείμενο: τοὺς στρατιώτας [απόλυτη], αντικείμενο: ταύτην)
ιβ. πλέοντας: κατηγορηματική μετοχή [υποκείμενο: τοὺς Σπαρτιάτας]
ιγ. ποιοῦντες: επιρρηματική υποθετική μετοχή (υποκείμενο: ἡμεῖς [συνημμένη, αντικείμενο: ταῦτα)

Ενότητα 9η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.