Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1.
Υποτακτική
Ενεστώτα
Αορίστου
Παρακειμένου
δανείζωμαι
δανείσωμαι
δεδανεισμένος -η -ον ὦ
δανείζῃ
δανείσῃ
δεδανεισμένος -η -ον ᾖς
δανείζηται
δανείσηται
δεδανεισμένος -η -ον ᾖ
δανειζώμεθα
δανεισώμεθα
δεδανεισμένοι -αι -α ὦμεν
δανείζησθε
δανείσησθε
δεδανεισμένοι -αι -α ἦτε
δανείζωνται
δανείσωνται
δεδανεισμένοι -αι -α ὦσιν
Ενεστώτα
Αορίστου
Παρακειμένου
εὔχωμαι
εὔξωμαι
ηὐγμένος, -η -ον ὦ
εὔχῃ
εὔξῃ
ηὐγμένος, -η -ον ᾖς
εὔχηται
εὔξηται
ηὐγμένος, -η -ον ᾖ
εὔχώμεθα
εὔξώμεθα
ηὐγμένοι, -αι -α ὦμεν
εὔχησθε
εὔξησθε
ηὐγμένοι, -αι -α ἦτε
εὔχωνται
εὔξωνται
ηὐγμένοι, -αι -α ὦσιν
Ενεστώτα
Αορίστου
Παρακειμένου
κηρύττωμαι
κηρύξωμαι
κεκηρυγμένος -η -ον ὦ
κηρύττῃ
κηρύξῃ
κεκηρυγμένος -η -ον ᾖς
κηρύττηται
κηρύξηται
κεκηρυγμένος -η -ον ᾖ
κηρυττώμεθα
κηρυξώμεθα
κεκηρυγμένοι -αι -α ὦμεν
κηρύττησθε
κηρύξησθε
κεκηρυγμένοι -αι -α ἦτε
κηρύττωνται
κηρύξωνται
κεκηρυγμένοι -αι -α ὦσιν

2. α-3 | β-5 | γ-1 | δ-6 | ε-8 | στ-7 | ζ-4 | η-2

3.
ρηματικός τύπος
Υποτακτική
Ενεστώτα
Αορίστου
Παρακειμένου
θύῃ
θύῃ
θύσῃ
τεθυμένος ἧς
ἐδέξατο
δέχηται
δέξηται
δεδεγμένος ᾖ
ἐτέρπεσθε
τέρπησθε
τέρψησθε
-
ἐθεραπεύσαντο
θεραπεύωνται
θεραπεύσωνται
τεθεραπευμένοι ὦσιν
παρεσκευάσμεθα
παρασκεαζώμεθα
παρασκευασώμεθα
παρεσκευασμένοι ὦμεν
ἐπαιδεύου
παιδεύῃ
παιδεύσῃ
πεπαιδευμένος ᾖς
ἐπράξασθε
πράττησθε
πράξησθε
πεπραγμένοι ἦτε
πορευόμεθα
πορευώμεθα
πορευσώμεθα
πεπορευμένοι ὦμεν
εἰργάζοντο
ἐργάζωνται
ἐργάσωνται
εἰργασμένοι ὦσιν
δράττεται
δράττηται
δράξηται
δεδραγμένος ᾖ

4.
Υποτακτική
Ενεστώτα
Αορίστου
Παρακειμένου
θύησθε
θύσησθε
τεθυμένοι ἦτε
δέχωνται
δέξωνται
δεδεγμένοι ὦσιν
τέρπῃ
τέρψῃ
-
θεραπεύηται
θεραπεύσηται
τεθεραπευμένος ᾖ
παρασκευάζωμαι
παρασκευάσωμαι
παρεσκευασμένος ὦ
παιδεύησθε
παιδεύσησθε
πεπαιδευμένοι ἦτε
πράττῃ
πράξῃ
πεπραγμένος ἦς
πορεύωμαι
πορεύσωμαι
πεπορευμένος ὦ
ἐργάζηται
ἐργάσηται
εἰργασμένος ᾖ
δράττωνται
δράξωνται
δεδραγμένοι ὦσιν

Ενότητα 13η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.