Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. 1-β του ρήματος εἰμί,  2-ε του ρήματος λύω,   3-δ του ρήματος τάττομαι,  4-η του ρήματος κομίζομαι,  5-θ του ρήματος γράφομαι,   6-ζ του ρήματος δικάζομαι,     7-στ του ρήματος δαμάζομαι,   8-γ του ρήματος δανείζομαι,   9-α του ρήματος ἄρχομαι 

2.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
κηρυττοίμην
κηρυξοίμην
κηρυξαίμην
κεκηρυγμένος, -η, -ον εἴην
κηρύττοιο
κηρύξοιο
κηρύξαιο
κεκηρυγμένος, -η, -ον εἴης
κηρύττοιτο
κηρύξοιτο
κηρύξαιτο
κεκηρυγμένος -η, -ον εἴη
κηρυττοίμεθα
κηρυξοίμεθα
κηρυξαίμεθα
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
κηρύττοισθε
κηρύξοισθε
κηρύξαισθε
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
κηρύττοιντο
κηρύξοιντο
κηρύξαιντο
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ἐργαζοίμην
ἐργασοίμην
ἐργασαίμην
ἠργασμένος, -η, -ον εἴην
ἐργάζοιο
ἐργάσοιο
ἐργάσαιο
ἠργασμένος, -η, -ον εἴης
ἐργάζοιτο
ἐργάσοιτο
ἐργάσαιτο
ἠργασμένος, -η, -ον εἴη
ἐργαζοίμεθα
ἐργασοίμεθα
ἐργασαίμεθα
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
ἐργάζοισθε
ἐργάσοισθε
ἐργάσαισθε
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
ἐργάζοιντο
ἐργάσοιντο
ἐργάσαιντο
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
παρασκευαζοίμην
παρασκευασοίμην
παρασκευασαίμην
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴην
παρασκευάζοιο
παρασκευάσοιο
παρασκευάσαιο
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴης
παρασκευάζοιτο
παρασκευάσοιτο
παρασκευάσαιτο
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴη
παρασκευαζοίμεθα
παρασκευασοίμεθα
παρασκευασαίμεθα
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
παρασκευάζοισθε
παρασκευάσοισθε
παρασκευάσαισθε
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
παρασκευάζοιντο
παρασκευάσοιντο
παρασκευάσαιντο
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν

3.
ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
πραττοίμην
πραξοίμην
πραξαίμην
πεπραγμένος εἴην
τάττοιντο
τάξοιντο
τάξαιντο
τεταγμένοι εἴησαν/εἶεν
κόπτοιο
κόψοιο
κόψαιο
κεκομμένος εἴης
κελεύοισθε
κελεύσοισθε
κελεύσαισθε
κεκελευσμένοι εἶτε
θυοίμεθα
θυσοίμεθα
θυσαίμεθα
τεθυμένοι εἴημεν/εἶμεν
στρατεύοιτο
στρατεύσοιτο
στρατεύσαιτο
ἐστρατευμένη εἴη
εὔχοιο
εὔξοιο
εὔξαιο
ηὐγμένος εἴης
δανείζοισθε
δανείσοισθε
δανείσαισθε
δεδανεισμένοι εἴητε

4. 
α. Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.
(ὑγιής: επιθετικός πρσδ. στο νοῦς, ὑγιεῖ: επιθετικός προσδ. στη λ. σώματι)

β. Οὐδέν διαφέρει ἄνθρωπος ἀκρατής θηρίου τοῦ ἀμαθεστάτου.
 (άκρατής: επιθετικός προσδ. στο ἄνθρωπος, ἀμαθεστάτου: επιθετικός προσδ. στη λ. θηρίου)

γ. Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.
 (πᾶσαν: κατηγορηματικός προσδ. στη λ. ἀλήθειαν)

δ.Μετὰ μεγίστων κινδύνων ἀγωνιζόμεθα.
 (μεγίστων: επιθετικός προσδ. στη λ. κινδύνων)

ε. Ἡμεῖς οἱ στρατηγοί ἄγομεν τούς στρατιώτας.
 (οἱ στρατηγοί: παράθεση στη λ. ἡμεῖς)

στ. Οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι τὸν ἡγεμόνα δῶρα δόντες, ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν.
 (ἵππον, φιάλην: επεξήγηση στη λ. δῶρα, ἀργυρᾶν: επιθετικός προσδ. στη λ. φιάλην)

ζ. Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ ἀγορεύει καλῶς.
 (ὁ ῥήτωρ: παράθεση στη λ. Δημοσθένης)

η. Ὁ κοινός ἱατρός θεραπεύει σε, χρόνος.
 (χρονος: επεξήγηση στη λ. ἱατρός)

θ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἤτει ἕτερον δόρυ Ἀρέτην, ἀναβολέα τῶν βασιλικῶν.
 (ἀναβολέα: παράθεση στη λ. Ἀρέτην)

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.