Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. 1-β του ρήματος εἰμί,  2-ε του ρήματος λύω,   3-δ του ρήματος τάττομαι,  4-η του ρήματος κομίζομαι,  5-θ του ρήματος γράφομαι,   6-ζ του ρήματος δικάζομαι,     7-στ του ρήματος δαμάζομαι,   8-γ του ρήματος δανείζομαι,   9-α του ρήματος ἄρχομαι 

2.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
κηρυττοίμην
κηρυξοίμην
κηρυξαίμην
κεκηρυγμένος, -η, -ον εἴην
κηρύττοιο
κηρύξοιο
κηρύξαιο
κεκηρυγμένος, -η, -ον εἴης
κηρύττοιτο
κηρύξοιτο
κηρύξαιτο
κεκηρυγμένος -η, -ον εἴη
κηρυττοίμεθα
κηρυξοίμεθα
κηρυξαίμεθα
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
κηρύττοισθε
κηρύξοισθε
κηρύξαισθε
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
κηρύττοιντο
κηρύξοιντο
κηρύξαιντο
κεκηρυγμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ἐργαζοίμην
ἐργασοίμην
ἐργασαίμην
ἠργασμένος, -η, -ον εἴην
ἐργάζοιο
ἐργάσοιο
ἐργάσαιο
ἠργασμένος, -η, -ον εἴης
ἐργάζοιτο
ἐργάσοιτο
ἐργάσαιτο
ἠργασμένος, -η, -ον εἴη
ἐργαζοίμεθα
ἐργασοίμεθα
ἐργασαίμεθα
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
ἐργάζοισθε
ἐργάσοισθε
ἐργάσαισθε
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
ἐργάζοιντο
ἐργάσοιντο
ἐργάσαιντο
ἠργασμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
παρασκευαζοίμην
παρασκευασοίμην
παρασκευασαίμην
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴην
παρασκευάζοιο
παρασκευάσοιο
παρασκευάσαιο
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴης
παρασκευάζοιτο
παρασκευάσοιτο
παρασκευάσαιτο
παρεσκευασμένος, -η, -ον εἴη
παρασκευαζοίμεθα
παρασκευασοίμεθα
παρασκευασαίμεθα
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴημεν/εἶμεν
παρασκευάζοισθε
παρασκευάσοισθε
παρασκευάσαισθε
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴητε/εἶτε
παρασκευάζοιντο
παρασκευάσοιντο
παρασκευάσαιντο
παρεσκευασμένοι, -αι, -α εἴησαν/εἶεν

3.
ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
πραττοίμην
πραξοίμην
πραξαίμην
πεπραγμένος εἴην
τάττοιντο
τάξοιντο
τάξαιντο
τεταγμένοι εἴησαν/εἶεν
κόπτοιο
κόψοιο
κόψαιο
κεκομμένος εἴης
κελεύοισθε
κελεύσοισθε
κελεύσαισθε
κεκελευσμένοι εἶτε
θυοίμεθα
θυσοίμεθα
θυσαίμεθα
τεθυμένοι εἴημεν/εἶμεν
στρατεύοιτο
στρατεύσοιτο
στρατεύσαιτο
ἐστρατευμένη εἴη
εὔχοιο
εὔξοιο
εὔξαιο
ηὐγμένος εἴης
δανείζοισθε
δανείσοισθε
δανείσαισθε
δεδανεισμένοι εἴητε

4. 
α. Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.
(ὑγιής: επιθετικός πρσδ. στο νοῦς, ὑγιεῖ: επιθετικός προσδ. στη λ. σώματι)

β. Οὐδέν διαφέρει ἄνθρωπος ἀκρατής θηρίου τοῦ ἀμαθεστάτου.
 (άκρατής: επιθετικός προσδ. στο ἄνθρωπος, ἀμαθεστάτου: επιθετικός προσδ. στη λ. θηρίου)

γ. Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.
 (πᾶσαν: κατηγορηματικός προσδ. στη λ. ἀλήθειαν)

δ.Μετὰ μεγίστων κινδύνων ἀγωνιζόμεθα.
 (μεγίστων: επιθετικός προσδ. στη λ. κινδύνων)

ε. Ἡμεῖς οἱ στρατηγοί ἄγομεν τούς στρατιώτας.
 (οἱ στρατηγοί: παράθεση στη λ. ἡμεῖς)

στ. Οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι τὸν ἡγεμόνα δῶρα δόντες, ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν.
 (ἵππον, φιάλην: επεξήγηση στη λ. δῶρα, ἀργυρᾶν: επιθετικός προσδ. στη λ. φιάλην)

ζ. Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ ἀγορεύει καλῶς.
 (ὁ ῥήτωρ: παράθεση στη λ. Δημοσθένης)

η. Ὁ κοινός ἱατρός θεραπεύει σε, χρόνος.
 (χρονος: επεξήγηση στη λ. ἱατρός)

θ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἤτει ἕτερον δόρυ Ἀρέτην, ἀναβολέα τῶν βασιλικῶν.
 (ἀναβολέα: παράθεση στη λ. Ἀρέτην)

Ενότητα 15η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.