Ενότητα 15η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στην Ευκτική Μέσης Φωνής Βαρύτονων Ρημάτων και στους Ομοιόπτωτους Ονοματικούς Προσδιορισμούς


1) Να αντιστοιχίσετε τους ρηματικούς τύπους της Α΄ στήλης με την γραμματική αναγνώριση που τους ταιριάζει και να συμπληρώσετε τα κενά με ό,τι λείπει. 

          Α΄                                                            Β΄ 
  1. ἔσοιτο                        α. α΄ πληθ. πρ. Ευκτικής Αορίστου Μ.Φ. του ρήματος __________
  2. λύσαιτο                     β. γ΄ εν. πρ. Ευκτικής Μέλλοντα του ρήματος __________
  3. τάξοιντο                    γ. β΄ εν. πρ. Ευκτικής Μέλλοντα Μ.Φ. του ρήματος __________
  4. κομιζοίμεθα              δ. γ΄ πλ. πρ. Ευκτικής Μέλλοντας Μ.Φ. του ρήματος __________
  5. γεγραμμένος εἴης     ε. γ΄ εν. πρ. Ευκτικής Αορίστου Μ.Φ. του ρήματος ____________
  6. δικάσαισθε             στ. γ΄ πληθ. πρ. Ευκτικής Μέλλοντα Μ. Φ. του ρήματος __________
  7. δαμάσοιντο              ζ. β΄ πληθ. πρ. Ευκτικής Αορίστου Μ.Φ.  του ρήματος ___________
  8. δανείσοιο                η. α΄ πληθ. πρ. Ευκτικής Ενεστώτα Μ.Φ.  του ρήματος __________
  9. ἀρξαίμεθα               θ. β΄ εν. πρ. Ευκτικής Παρακειμένου Μ.Φ.  του ρήματος __________

2) Να κλιθεί η Ευκτική όλων των χρόνων των ρημάτων: κηρύττομαι, ἐργάζομαι, παρασκευάζομαι



[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgUqeG4bOw5BdvUbd
3) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα έτσι ώστε να δημιουργούνται οριζόντια οι χρονικές αντικαταστάσεις των ρημάτων. 

ΕΥΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
πραττοίμην




τάξοιντο




κόψαιο




κεκελευσμένοι εἶτε


θυσαίμεθα




ἐστρατευμένη εἴη
εὔχοιο






δεδανεισμένοι εἴητε


4) Να εντοπίσετε  και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων.

α. Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ.
β. Οὐδέν διαφέρει ἄνθρωπος ἀκρατής θηρίου τοῦ ἀμαθεστάτου.
γ. Πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.
δ. Μετὰ μεγίστων κινδύνων ἀγωνιζόμεθα.
ε. Ἡμεῖς οἱ στρατηγοί ἄγομεν τούς στρατιώτας.
στ. Οἱ Ἕλληνες ἀποπέμπουσι τὸν ἡγεμόνα δῶρα δόντες, ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν.
ζ. Δημοσθένης ὁ ῥήτωρ ἀγορεύει καλῶς.
η. Ὁ κοινός ἱατρός θεραπεύει σε, χρόνος.
θ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἤτει ἕτερον δόρυ Ἀρέτην, ἀναβολέα τῶν βασιλικῶν.

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/04/enotita-15-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 15η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.