Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1. α-8 του ρήματος λύομαι,   β-2 του ρήματος τάττομαι,    γ (δεν είναι προστακτική),    δ-3 του ρήματος θύομαι,     ε-7 του ρήματος κομίζομαι,    στ-6 του ρήματος εὔχομαι,    ζ-5 του ρήματος δανείζομαι,    η (δεν είναι Προστακτική),    θ-4 του ρήματος ἄγομαι,     ι-1 του ρήματος παύομαι

2.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
-
-
-
δικάζου
δίκασαι
δεδίκασο
δικαζέσθω
δικασάσθω
δεδικάσθω
-
-
-
δικάζεσθε
δικάσασθε
δεδίκασθε
δικαζέσθων / δικαζέσθωσαν
δικασάσθων / δικασάσθωσαν
δεδικάσθων / δεδικάσθωσαν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
-
-
-
ἄρχου
ἄρξαι
ἦρξο
ἀρχέσθω
ἀρξάσθω
ἤρχθω
-
-
-
ἄρχεσθε
ἄρξασθε
ἤρχθε
ἀρχέσθων /
ἀρχέσθωσαν
ἀρξάσθων /
ἀρξάσθωσαν
ἤρχθων /
ἤρχθωσαν
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
-
-
-
θύου
θῦσαι
τέθυσο
θυέσθω
θυσάσθω
τεθύσθω
-
-
-
θύεσθε
θύσασθε
τέθυσθε
θυέσθων /
θυέσθωσαν
θυσάσθων / θυσάσθωσαν
τεθύσθων / τεθύσθωσαν

3. 
ΡΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἄρχομαι
β΄ ενικό Αορίστου
ἄρξαι
ἀνοίγομαι
β΄ πληθυντικό Ενεστώτα
ἄνοίγεσθε
κωλύομαι
γ΄ πληθυντικό Παρακειμένου
κεκωλύσθων / κεκωλύσθωσαν
σῴζομαι
α΄ ενικό Ενεστώτα
-
τρέπομαι
γ΄ ενικό Αορίστου
τρεψάσθω
τρέφομαι
γ΄ πληθυντικό Ενεστώτα
τρεφέσθων / τρεφέσθωσαν
δανείζομαι
β΄ ενικό Παρακειμένου
δεδάνεισο
στρατεύομαι
γ΄ πληθυντικό Αορίστου
στρατευσάσθων / στρατευσάσθωσαν
τάττομαι
β΄ ενικό Ενεστώτα
τάττου
τρέφομαι
γ΄ ενικό Ενεστώτα
τρεφέσθω
θεραπεύομαι
β΄ πληθυντικό Αορίστου
θεραπεύσασθε
πιστεύομαι
β΄ πληθυντικό Παρακειμένου
πεπίστευσθε

4.
α. Ἀλέξανδρος ἐστίν υἱός τοῦ Φιλίππου. (γενική κτητική)
β. Ἐξήκοντα τῶν στρατιωτῶν τεθνήκασι ἐν τῷ πολέμῳ. (γενική διαιρετική)
γ. Οὗτος ἐστί νόμος τοῦ Σόλωνος. (γενική του δημιουργού)
δ. Εὐδαίμων μοι ὁ ἀνήρ ἐφαίνετο τοῦ τρόπου και τῶν λόγων. (γενική της αιτίας)
ε. Λύσιππος ἠγόρασεν οἰκίαν δέκα μνῶν. (γενική της αξίας)
στ. Ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων ἐστί μεγάλη. (γενική υποκειμενική)
ζ. Κῦρος ἦν πρᾶος καὶ συγγνώμων τῶν ἀνθρωπίνων ἀμαρτημάτων. (γενική αντικειμενική).
η. Ὑπερφέρω πλούτῳ εἰς ὅλα. (δοτική αναφοράς)

5. 
σφετέροις συμμάχοις
ὑμετέρας σωτηρίας
σοῖς ὄμμασι
ἐμῇ χειρί
ἡμετέρων οἴκων

Ενότητα 16η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.