Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 17η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στoυς Εμπρόθετους Επιρρηματικούς Προσδιορισμούς


1) Στην Α΄ στήλη υπάρχουν προτάσεις που εμπεριέχουν υπογραμμισμένους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς. Να τις αντιστοιχίσετε με το χαρακτηρισμό του προσδιορισμού που τους ταιριάζει από τη Β΄  στήλη. 

                                                             Α΄
α. Ἀγαθὸν ἐστί ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ καταστρατοπευδεῦσαι ἐπὶ τῇ ὄχθῃ του ποταμού.
β. Οἱ ἱππεῖς τῶν πολεμίων συντάσσονται ἐς φάλαγγα.
γ. Ἔλαφος ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν.
δ. Ἀλέξανδρος ἐς Γόρδιον παρῆλθε.
ε. Ἐλένη ἦν ἐν Ἰλίῳ.
στ. Οὗτοι κινδυνεύσαντες ὑπέρ μεγίστων ἀγαθῶν τον βίον ἐτελεύτησαν.
ζ.  Τοῦτο ἔσται σοι,  ὦ Πῶρε, ἕνεκα ἐμοῦ.
η.  Το μέγεθος τοῦ Πώρου ἦν ὑπέρ πέντε πήχεις.
θ. Ἐνίκησαν τοὺς ἐχθρούς δι' ἀρετήν, ἀλλ' οὐ διὰ τήν τύχην.
ι. Ἐκ τῶν ἔργων χρή μᾶλλον ἤ ἐκ τῶν λόγων τήν ψῆφον φέρειν.

                                                         Β΄
1. Εμπρόθετοι προσδιορισμοί της προέλευσης.
2. Εμπρόθετος προσδιορισμός του τρόπου.
3. Εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου.
4. Εμπρόθετος προσδιορισμός  του ποσού.
5. Εμπρόθετοι προσδιορισμοί της αιτίας.
6. Εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου
7. Εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας.
8. Εμπρόθετος προσδιορισμός της προέλευσης.
9. Εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου.
10. Εμπρόθετος  προσδιορισμός του σκοπού.
[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgU71yk1674UILXY3

2) Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς που  υπάρχουν στο παρακάτω απόσπασμα.

Καὶ τὴν μέν Νίκαιαν τῆς κατ' Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν  μνήμην, ὅς ἀπέθανεν αὐτοῦ ὑπὸ καύματός τε καὶ ἡλικίας καματηρὸς γενόμενος, πολλά δε πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου Ἀλεξάνδρου, ὅτι τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀμβάτας, καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ θυμῷ γενναῖος. [...] Οὗτος ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανής ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνά τὴν χώραν πάντας ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον.

[Μετάφραση: Και στη μία, τη Νίκαια, σε ανάμνηση της νίκης κατά των Ινδών, έδωσε το όνομα Νίκαια, και στην άλλη Βουκεφάλας, για να τιμήσει τη μνήμη του αλόγου του Βουκεφάλα, που πέθανε εκεί, επειδή καταβλήθηκε από τον καύσωνα και τα γηρατειά, και αφού προηγουμένως είχε κουραστεί πολύ και είχε μοιραστεί πολλούς κινδύνους με τον Αλέξανδρο, και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος, επειδή όλους τους άλλους αναβάτες τους έριχνε κάτω από τη ράχη του και το οποίο ήταν μεγαλόσωμο και δυνατό... Αυτό το άλογο στη χώρα των Ουξίων το έχασε ο Αλέξανδρος και έβαλε  κήρυκες να πουν παντού ότι θα σκοτώσει όλους τους Ουξίους, αν δεν του φέρουν πίσω το άλογο.]

Απόσπασμα από την Ενότητα 11 της Α΄ Γυμνασίου
https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/05/enotita-17-askiseis-grammatikis-apantiseis-b-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 17η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.