Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Α΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1.
Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο,
π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω
Φωνήεντα
Σύμφωνα
Μακρόχρονα:

η, ω
Άφωνα
Ουρανικά: κ, γ, χ
Χειλικά: π, β, φ
Οδοντικά: τ, δ, θ
Βραχύχρονα:

ο, ε
Ημίφωνα
Υγρά: λ, ρ,
Ένρινα: μ, ν
Συριστικό: σ
Δίχρονα:
α, ι, υ
Διπλά
ξ, ψ, ζ


2. 
φλοιοῦ → φλοι-οῦ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)                                   
πρῶτον → πρῶ-τον (μακρόχρονη - βραχύχρονη)
τροφός → τρο-φός (βραχύχρονη - βραχύχρονη)
μήτηρ → μή-τηρ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
παῖδες → παῖ-δες (μακρόχρονη - βραχύχρονη)
γονεῖς → γο-νεῖς (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ἡμερώτερους → ἡ-με-ρώ-τε-ρους (μακρόχρονη-βραχύχρονη-μακρόχρονη-βραχύχρονη-μακρόχρονη)
δεσμοῦ → δε-σμοῦ (βραχύχρονη [θέσει μακρόχονη] - μακρόχρονη)
πόλεις → πό-λεις (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ναύκληρος → ναύ-κλη-ρος (μακρόχρονη - μακρόχρονη - βραχύχρονη)
ἐποίουν → ἐ-ποί-ουν (βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
νήσῳ → νή-σῳ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
τούτου → τού-του (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἐγεώργει → ἐ-γε-ώ-ργει (βραχύχρονη - βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἐρήμῃ → ἐ-ρή-μῃ (βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ὁρῶντες → ὁ-ρῶ-ντες (βραχύχρονη - μακρόχρονη - βραχύχρονη)
αὑτῶν → αὑ-τῶν (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
φωνῇ → φω-νῇ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἔλεγον → ἔ-λε-γον (βραχύχρονη - βραχύχρονη - βραχύχρονη)
ἔχει → ἔ-χει (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
σκοπεῖν → σκο-πεῖν (βραχύχρονη-μακρόχρονη)
εὐμεγεθής → εὐ-με-γε-θής (μακρόχρονη - βραχύχρονη - βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ἔψεγεν → ἔ-ψε-γεν (βραχύχρονη [θέσει μακρόχονη] - βραχύχρονη - βραχύχρονη)
σκελῶν → σκε-λῶν (βραχύχρονη - μακρόχρονη)

*Ο κώδικας της σελίδας δεν επιτρέπει τη χρήση των συμβόλων, γι΄ αυτό και η απάντηση της άσκησης δίνεται ολογράφως και όχι με τα σημεία. 

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.