Ενότητα 2η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Α΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]

1.
Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο,
π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω
Φωνήεντα
Σύμφωνα
Μακρόχρονα:

η, ω
Άφωνα
Ουρανικά: κ, γ, χ
Χειλικά: π, β, φ
Οδοντικά: τ, δ, θ
Βραχύχρονα:

ο, ε
Ημίφωνα
Υγρά: λ, ρ,
Ένρινα: μ, ν
Συριστικό: σ
Δίχρονα:
α, ι, υ
Διπλά
ξ, ψ, ζ


2. 
φλοιοῦ → φλοι-οῦ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)                                   
πρῶτον → πρῶ-τον (μακρόχρονη - βραχύχρονη)
τροφός → τρο-φός (βραχύχρονη - βραχύχρονη)
μήτηρ → μή-τηρ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
παῖδες → παῖ-δες (μακρόχρονη - βραχύχρονη)
γονεῖς → γο-νεῖς (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ἡμερώτερους → ἡ-με-ρώ-τε-ρους (μακρόχρονη-βραχύχρονη-μακρόχρονη-βραχύχρονη-μακρόχρονη)
δεσμοῦ → δε-σμοῦ (βραχύχρονη [θέσει μακρόχονη] - μακρόχρονη)
πόλεις → πό-λεις (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ναύκληρος → ναύ-κλη-ρος (μακρόχρονη - μακρόχρονη - βραχύχρονη)
ἐποίουν → ἐ-ποί-ουν (βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
νήσῳ → νή-σῳ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
τούτου → τού-του (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἐγεώργει → ἐ-γε-ώ-ργει (βραχύχρονη - βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἐρήμῃ → ἐ-ρή-μῃ (βραχύχρονη - μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ὁρῶντες → ὁ-ρῶ-ντες (βραχύχρονη - μακρόχρονη - βραχύχρονη)
αὑτῶν → αὑ-τῶν (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
φωνῇ → φω-νῇ (μακρόχρονη - μακρόχρονη)
ἔλεγον → ἔ-λε-γον (βραχύχρονη - βραχύχρονη - βραχύχρονη)
ἔχει → ἔ-χει (βραχύχρονη - μακρόχρονη)
σκοπεῖν → σκο-πεῖν (βραχύχρονη-μακρόχρονη)
εὐμεγεθής → εὐ-με-γε-θής (μακρόχρονη - βραχύχρονη - βραχύχρονη - μακρόχρονη)
ἔψεγεν → ἔ-ψε-γεν (βραχύχρονη [θέσει μακρόχονη] - βραχύχρονη - βραχύχρονη)
σκελῶν → σκε-λῶν (βραχύχρονη - μακρόχρονη)

*Ο κώδικας της σελίδας δεν επιτρέπει τη χρήση των συμβόλων, γι΄ αυτό και η απάντηση της άσκησης δίνεται ολογράφως και όχι με τα σημεία. 

Ενότητα 4η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.