Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1. 1-δ | 2-στ | 3-η | 4-β | 5-ι | 6-ια | 7-θ | 8-ε | 9-γ | 10-ζ | 11-α

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) ἀνιᾷ δ
α) γενική πληθυντικού μετοχής ενεστώτα μέσης φωνής
2) τιμῷμεν στ
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀγαπάτωσαν η
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀκονᾶν β
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀγαπῷτο ι
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) ἀπατᾷ ια
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) ἀτιμῷεν θ
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) ἐρευνάτω ε
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) ἐρωτᾶσθε γ
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) θεᾶσθαι ζ
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) κοιμωμένων α
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2.
μελετῶσι → γ΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστωτά, Ενεργητικής Φωνής του ρ. μελετάω-ῶ
               → γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστωτά, Ενεργητικής Φωνής του ρ. μελεταω-ῶ
κτῷτο → γ΄ εν. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. κτάομαι-ῶμαι
πειρᾶσθε → β΄ πληθ. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. πειράομαι-ῶμα
                    (β΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστώτα, Μέσης Φωνής του ρ. πειράομαι-ῶμα) 
κόλλα → β΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. κολλάω-ῶ
τελευτῷτε → β΄ πληθ. πρ., Ευκτικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής του ρ. τελευτάω-ῶ
δαπανάσθω → γ΄ εν. πρ., Προστακτικής Ενεστώτα Μέσης Φωνής του ρ. δαπανάομαι-ῶμαι
τιμᾶν → Απαρέμαφτο Ενεστώτα, Ενεργητικής Φωνής του ρ. τιμάω-ῶ
ἡττῶνται → γ΄ πληθ. πρ., Οριστικής Ενεστωτά, Μέσης Φωνής του ρ. ἡττάομαι-ῶμαι
               →  γ΄ πληθ. πρ., Υποτακτικής Ενεστωτά, Μέσης Φωνής του ρ. ἡττάομαι-ῶμαι

3. 
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἀγαπῶ
ἀγαπῶ
ἀγαπῷμι
ἀγαπῴην
-
ἀγαπᾷς
ἀγαπᾷς
ἀγαπῷς
ἀγαπῴης
ἀγάπα
ἀγαπᾷ
ἀγαπᾷ
ἀγαπῷ
ἀγαπῴη
ἀγαπάτω
ἀγαπῶμεν
ἀγαπῶμεν
ἀγαπῷμεν
-
ἀγαπᾶτε
ἀγαπᾶτε
ἀγαπῷτε
ἀγαπᾶτε
ἀγαπῶσι(ν)
ἀγαπῶσι(ν)
ἀγαπῷεν
ἀγαπώντων
ἀγαπάτωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού


ἠγάπων

ἀγαπῶν
ἠγάπας
ἀγαπᾶν
ἀγαπῶσα
ἠγάπα

ἀγαπῶν
ἠγαπῶμεν


ἠγαπᾶτε


ἠγάπων

Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
δαπανῶμαι
δαπανῶμαι
δαπανῴμην
-
δαπαν
δαπαν
δαπανῷο
δαπαν
δαπανᾶται
δαπανᾶται
δαπανῷτο
δαπανάσθω
δαπανώμεθα
δαπανώμεθα
δαπανῴμεθα
-
δαπανᾶσθε
δαπανᾶσθε
δαπανῷσθε
δαπανᾶσθε
δαπανῶνται
δαπανῶνται
δαπανῷντο
δαπανάσθων δαπανάσθωσαν

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού


ἐδαπανώμην

δαπανώμενος
ἐδαπαν
δαπανᾶσθαι
δαπανωμένη
ἐδαπανᾶτο

δαπανώμενον
ἐδαπανώμεθα


ἐδαπανᾶσθε


ἐδαπανῶντο

4. 
ν
φ
ρ
τ
α
γ
ε
σ
ν
ο
ι
ρ
δ
ι
α
ξ
ε
υ
κ
ε
κ
τ
φ
τ
φ
α
χ
ι
λ
α
τ
γ
ι
τ
π
υ
σ
ε
δ
τ
ο
ε
ε
α
ψ
ω
δ
γ
η
δ
ν
ο
τ
λ
ο
ο
ι
φ
ς
τ
φ
γ
θ
ξ
η
σ
α
ο
γ
ε
θ
μ
κ
υ
β
ε
ρ
ν
α
σ
θ
ω
δ
α
π
α
ν
ω
μ
ε
ν

νικῷεν: νικῶσιν (Ορ.), νικῶσιν (Υποτ.), νικῷεν (Ευκτ.), νικώντων / νικάτωσαν (Προστ.)
κυβερνάσθω: κυβερνᾶται (ορ.), κυβερνᾶται (Υποτ.), κυβερνῷτο (Ευκτ.), κυβερνάσθω (Προστ.)
αἰτιῷντο: αἰτιῶνται (Ορ.), αἰτιῶνται (Υποτ.), αἰτιῷντο (Ευκτ.), αἰτιάσθων / αἰτιάσθωσαν
δαπανώμεν: δαπανῶμεν  (Ορ.), δαπανῶμεν (Υποτ.), δαπανῷμεν (Ευκτ.), - (Προστ.)
ἐξαπατᾷ: ἐξαπατᾷ (Ορ.), ἐξαπατᾷ (Υποτ.), ἐξαπατῴη / ἐξαπατῷ (Ευκτ.), ἐξαπατάτω (Προστ.)

5.
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
μελετῶσιν
μελετῶσιν
μελετῷεν
μελετώντων / μελετάτωσαν
ὁρᾷ
ὁρᾷ
ὁρῷ / ὁρώῃ
ὁράτω
πειρᾶσθε
πειρᾶσθε
πειρῷσθε
πειρᾶσθε
φοιτᾷς
φοιτᾷς
φοιτῷς / φοιτῴης
φοίτα
χρῇ
χρῇ
χρῷο
χρῶ
διψῇ
διψῇ
διψῴη
διψήτω
φυσῶμεν
φυσῶμεν
φυσῷμεν
-
πεινῆτε
πεινῇτε
πεινῷτε
πεινῆτε

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.