Ενότητα 4η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

  Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Β΄ τάξης (-έω, -ῶ)

1) Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της Ά στήλης με την γραμματική αναγνώριση που τους ταιριάζει από τη Β΄ στήλη.

Α΄ στήλη
Β΄ στήλη
1) αἰτεῖ  __
α) δοτική πληθ. αρσενικού γένους μετοχής ενεστώτα μέσης φ.
2) ἀντιδικοῖμεν  __
β) απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
3) ἀπειλούντων __
γ) β΄ πληθ. πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα μέσης φ.
4) ἀρκεῖν __
δ) γ΄ εν. πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
5) ἀσκοῖτο __
ε) γ΄ εν. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
6) εὐεργετῇ __
στ) α΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
7) οἰκοῖεν __
ζ) απαρέμφατο ενεστώτα μέσης φωνής
8) τελείτω __
η) γ΄ πληθ. πρόσωπο προστακτικής ενεστώτας ενεργητικής φ.
9) σκοπῆσθε __
θ) γ΄ πληθ. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φ.
10) ἐπαινεῖσθαι __
ι) γ΄ εν. πρόσωπο ευκτικής ενεστώτα μέσης φ.
11) ποιουμένοις  __
ια) β΄ εν. πρόσωπο υποτακτική ενεστ. μέσης φ.

2) Να συμπληρώσετε τα κενά με την γραμματική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: 

εὐεργετοῖμεν    → ___________________________________________________________
εὐεργετείσθω   → ___________________________________________________________
εὐδαιμονῶσιν  → ___________________________________________________________
σκοπεῖν            → ___________________________________________________________
στρατηγώμεθα → ___________________________________________________________
φρονοῦντας      → ___________________________________________________________
φρουροῖ            → ___________________________________________________________
ἐχορήγει            → ___________________________________________________________
ἐννοεῖσθαι         → ___________________________________________________________
[ads-post]
https://1drv.ms/b/s!AjcTDV1cSMkbgVUAnKUTrhgvyPGN
Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα στη διαφήμιση που θα εμφανιστεί και μετά πατήστε πάνω δεξιά SKIP AD
3) Να κλιθεί ο Ενεστώτας και ο Παρατατικός των παρακάτω ρημάτων σε όλες τις εγκλίσεις: αἱρῶ, αἱροῦμαι.

Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
Ενεστώτας
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

Απαρέμφατο
Μετοχή
Οριστική Παρατατικού
4) Να εντοπίσετε στο παρακάτω κρυπτόλεξο τους τύπους των συνηρημένων ρημάτων (5) και να τους κάνετε εγκλητική αντικατάσταση. 

α
γ
ν
ο
ο
υ
σ
ι
ν
υ
β
η
ξ
κ
λ
ι
δ
ε
ρ
ο
τ
α
ν
β
γ
ρ
υ
η
τ
α
μ
ω
τ
ξ
ι
ζ
ο
π
ξ
ν
η
ο
ξ
υ
ω
φ
κ
λ
θ
ι
μ
η
θ
φ
χ
σ
δ
ζ
η
τ
η
ς
ν
ε
σ
ε
μ
α
ρ
τ
υ
ρ
ε
ι
τ
α
ι
υ
η
φ
γ
ς
ς
ρ
ι
ε
ω
τ
ω
γ
τ
υ
θ
κ
μ
ξ
ι
ψ
ω
α
η
ξ
τ
δ
σ
α
σ
ω
τ
υ
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5) Να συμπληρώσετε τον πίνακα. 

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
βοηθεῖ
δυστυχῶμεν
ἡγοῖο
αἰτούντωνἀδικεῖσθε


συμμαχοῖτε


βοηθῶ


ἀδικεῖ
https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/09/enotita-4-askiseis-grammatikis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Β΄ τάξης (-έω, -ῶ).

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.