Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 10η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στις δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις (Αιτιολογικές, Τελικές, Συμπερασματικές, Εναντιωματικές - Παραχωρητικές)

1) Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις των παρακάτω περιόδων, να κυκλώσετε το σύνδεσμο εισαγωγής τους και να γράψετε στην παρένθεση το είδος τους. 

α. Πρίαμος οὐ ἦν οὕτω φρενοβλαβής, ὥστε τῷ σώματι αὐτοῦ ἐβούλετο κινδυνεύειν, ὅπως
    Ἀλέξανδρος Ἑλένῃ συνοικῇ. (_________________ / ____________________)
β. Ἀλέξανδρος ἀνῆλθεν ἐς τῆν ἄκραν, ἵνα ἰδῇ τήν ἅμαξαν τὴν Γορδίου καί τοῦ ζυγοῦ τῆς
    ἁμάξης τὸν δεσμόν.  (____________________)
γ. Ἀλέξανδρος ὡς ἀπόρως εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ διέκοψε τοῦτον.
    (____________________)
δ. Οἱ Ἕλληνες ἠθύμουν, ἐπεὶ οὐκ εἶχον τὰ ἐπιτήδεια. (____________________)
ε. Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχῇ.  (____________________)
στ. Ὁρᾶτε τήν παρασκευήν καὶ προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν ὥστε οὐδέν δεῖ περί τούτων λέγειν.
      (____________________)
ζ. Ἀνήρ εὔχεται τοῖς θεοῖς, ὅπως χειμών γένηται καὶ ὄμβρος, ἵνα τά λάχανα ἀρδεύωσιν.
    (_________________ / ____________________)
η. Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα, ὅτι μέγαν αὐτὸν ἔπλασεν. (____________________)
θ. Γεωργία ἐστί τέχνη οὕτω φιλάνθρωπος, ὥστε καὶ ὁρῶντας καὶ ἀκούοντας εὐθύς ποιεῖν
    ἐπιστήμονας ἑαυτῆς.  (____________________)
ι. Ἀνάγκη οὖν ἐστί, εἰ καὶ μὴ δεινός πρός ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρί καὶ  ἐμαυτῷ.
    (____________________)
ια. Κἄν ἀποθάνω, οὐδεν μοι μέλει. (____________________)
ιβ. Ἐνταῦθα ἐπίπτει χιών ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα καὶ τούς ἀνθρώπους
      κατακείμενους. (____________________)
ιγ. Κἄν σὺ μὴ θέλῃς, οἱ θεοί οὕτω βουλήσονται. (____________________)

[ads-post]

2)  Να επιλέξετε τέσσερις από τις παραπάνω επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις (μία για κάθε είδος) και να τις αναγνωρίσετε πλήρως.

https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/10/enotita-10-askiseis-grammatikis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 10η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.