Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 11η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στις δευτερεύουσες Επιρρηματικές Προτάσεις 
(Υποθετικές, Χρονικές, Αναφορικές)

1) Να υπογραμμίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις των παρακάτω περιόδων, να κυκλώσετε το σύνδεσμο εισαγωγής τους και να γράψετε στην παρένθεση το είδος τους. 

α. Ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν.
     (_____________________)
β. Ἄν ἐγώ μή νῦν εὖ εἴπω, στερήσομαι τῶν ὄντων ἁπάντων. (_____________________)
γ. Ἀνάγκη ἐστί βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἄν δύνωμαι.
    (_____________________)
δ. Ὅτε χειμών ἐνέστη, ὁ κάνθαρος ἧκε πρός τὸν μύρμηκα λιμώττων καἰ τροφῆς μεταλαβεῖν
    δεόμενος. (_____________________)
ε. Οὐκ ἄν θαυμάζοιμι, εἰ οἱ πολέμιοι ἡμῖν ἐπακολουθεῖεν. (_____________________)
στ. Εἰ ἐν Ἰλίῳ Ἑλένη ἦν, ἀπέδοντο ἄν αὐτὴν τοῖς Ἕλλησιν οἱ Τρῶες.
      (_____________________)
ζ. Ὁ μέν κατῴκτιρε τὴν γυναῖκα, οἵου ἀνδρός στεροῖτο. (_____________________)
η. Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἵ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι.
    (_____________________)
θ. Εἴ τις χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω. (_____________________)
ι. Ἐβασάνιζον ἄν, μέχρι οὗ αὐτοῖς ἐδόκει. (_____________________)
ια. Ὑμᾶς γὰρ ἄν αὐτοὺς ἀτιμάζοιτ', εἰ τοιαῦτα γιγνώσκοιτε περὶ τῶν πολιτῶν.
      (_____________________)

2)  Να επιλέξετε τρεις από τις παραπάνω επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις (μία για κάθε είδος) και να τις αναγνωρίσετε πλήρως.

[ads-post]

3) Να επιλέξετε δύο δευτερεύουσες υποθετικές προτάσεις και, αφού αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στο οποίο ανήκουν, να τις μετατρέψετε στα υπόλοιπα είδη. 


https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/10/enotita-11-askiseis-grammatikis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 11η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.