Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Α΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.
λέων → βραχύχρονη συλλαβή       
τρέφειν → βραχύχρονη συλλαβή 
ῥητορεύω → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα
τέχνη → βραχύχρονη συλλαβή 
ἄνθρωποι → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
κάμηλος → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
τοῦτο → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
γενναῖος → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
μνήμην → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα 
νῆσος → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
ηὔξατο → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
νήσου → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα 
κόρη → βραχύχρονη συλλαβή
ἱερόν → βραχύχρονη συλλαβή
δώροις → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα
κίνδυνος → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
θυμός → βραχύχρονη συλλαβή
λοιμός → βραχύχρονη συλλαβή
κάμινος → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
στρατιῶται → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
κλητῆρες → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
δίκαιοι → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
ἀγρότης → βραχύχρονη συλλαβή
τούτων → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα
μόλυβδος → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
ἔλεγον → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
δῶρον → μακρόχρονη παραλήγουσα - βραχύχρονη λήγουσα
ὑποπτεύω → μακρόχρονη παραλήγουσα - μακρόχρονη λήγουσα
ἐδούλευσας → η προπαραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία
χαλκός → βραχύχρονη συλλαβή

2. 

οξύτονη
παροξύτονη
προπαροξύτονη
προπερισπώμενη
ἱερόν,  θυμός, 
λοιμὀς, χαλκός
λέων, τρέφειν
ῥητορεύω, τέχνη
μνήμην, νήσου
κόρη, δώροις
ἀγρότης, τούτων
ὑποπτεύω
ἄνθρωποι, κάμηλος
ηὔξατο, κίνδυνος
κάμινος, δίκαιοι
μόλυβδος, ἔλεγον
ἐδούλευσας
τοῦτο, γενναῖος, νῆσος
στρατιῶται, κλητῆρες
δῶρον

Ενότητα 3η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Α΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.