Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
νομίζουσιν
νομιοῦσιν
ἀμύνετε
ἀμυνεῖτε
νέμετε
νεμεῖτε
βάλλεις
βαλεῖς
γεμίζει
γεμιεῖ
ψηφίζουσιν
ψηφιοῦσιν
μερίζετε
μεριεῖτε
μένομεν
μενοῦμεν
ἀγωνίζεται
ἀγωνιεῖται
αἴρεις
ἀρεῖς
φθείρονται
φθεροῦνται
φροντίζῃ/ει
φροντιεῖ

2.

ΡΗΜΑ
Ζητούμενο πρόσωπο
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ἀγγέλω
β΄ ενικό
ἤγγειλας
φαίνω
α΄ πληθυντικό
ἐφήναμεν
κρίνω
γ΄ ενικό
ἔκρινε
κρίνομαι
γ΄ πληθυντικό
ἐκρίναντο
αἴρομαι
α΄ πληθυντικό
ἠράμεθα
ἀγγέλομαι
γ΄ ενικό
ἠγγείλατο
ἀγείρω
β΄ πληθυντικό
ἠγείρατε
ἀγείρομαι
β΄ ενικό
ἠγείρω

3.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἤγγειλας
ἀγγείλῃς
ἀγγείλαις
ἄγγειλον
ἐφήναμεν
φήνωμεν
φήναιμεν
-
ἔκρινε
κρίνῃ
κρίναι
κρινάτω
ἐκρίναντο
κρίνωνται
κρίναιντο
κρινάσθων / κρινάσθωσαν
ἠράμεθα
ἀρώμεθα
ἀραίμεθα
-
ἠγγείλατο
ἀγγείληται
ἀγγείλαιτο
ἀγγειλάσθω
ἠγείρατε
ἀγείρητε
ἀγείραιτε
ἀγείρατε
ἠγείρω
ἀγείρῃ
ἀγείραιο
ἄγειραι
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ἀγγεῖλαι
ἀγγείλας, -ασα, -αν
φῆναι
φήνας, -ασα, -αν
κρῖναι
κρίνας, -ασα, -αν
κρίνασθαι
κρινάμενος, -η, -ον
ἄρασθαι
ἀράμενος, -η, -ον
ἀγγείλασθαι
ἀγγειλάμενος, -η, πν
ἀγεῖραι
ἀγείρας, -ασα, -αν
ἀγείρασθαι
ἀγειράμενος, -η, -ον

4.

ν
ι
ν
η
α
ε
δ
ρ
ο
κ
η
γ
ι
ο
β
ω
γ
φ
ι
ω
χ
α
σ
γ
χ
ξ
κ
θ
ε
ν
φ
ν
μ
ρ
τ
γ
ι
φ
γ
ε
ν
α
υ
ς
ρ
β
σ
ω
ρ
φ
χ
ε
ι
ρ
γ
ς
χ
ε
ι
ρ
α
ω
β
η

Ονοματικό Σύνολο
Ο ίδιος τύπος του άλλου αριθμού
τῇ μεγάλῃ νηί
ταῖς μεγάλαις ναυσί
τάς μακράς ναῦς
τήν μακράν ναῦν
τῆς Σαλαμινίας νεώς
Δεν έχει πληθυντικό
τήν μεγάλην  χεῖρα
τάς μεγάλας χεῖρας
ἡ ἡμετέρα  χείρ
αἱ ἡμέτεραι χεῖρες
τοιαύτῃ χειρί
τοιαύταις χερσί

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.