Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

http://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/enotita-7-askiseis-grammatikis-b-gymnasiou-arxaia.html
[ads-post]
1.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
νομίζουσιν
νομιοῦσιν
ἀμύνετε
ἀμυνεῖτε
νέμετε
νεμεῖτε
βάλλεις
βαλεῖς
γεμίζει
γεμιεῖ
ψηφίζουσιν
ψηφιοῦσιν
μερίζετε
μεριεῖτε
μένομεν
μενοῦμεν
ἀγωνίζεται
ἀγωνιεῖται
αἴρεις
ἀρεῖς
φθείρονται
φθεροῦνται
φροντίζῃ/ει
φροντιεῖ

2.

ΡΗΜΑ
Ζητούμενο πρόσωπο
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ἀγγέλω
β΄ ενικό
ἤγγειλας
φαίνω
α΄ πληθυντικό
ἐφήναμεν
κρίνω
γ΄ ενικό
ἔκρινε
κρίνομαι
γ΄ πληθυντικό
ἐκρίναντο
αἴρομαι
α΄ πληθυντικό
ἠράμεθα
ἀγγέλομαι
γ΄ ενικό
ἠγγείλατο
ἀγείρω
β΄ πληθυντικό
ἠγείρατε
ἀγείρομαι
β΄ ενικό
ἠγείρω

3.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἤγγειλας
ἀγγείλῃς
ἀγγείλαις
ἄγγειλον
ἐφήναμεν
φήνωμεν
φήναιμεν
-
ἔκρινε
κρίνῃ
κρίναι
κρινάτω
ἐκρίναντο
κρίνωνται
κρίναιντο
κρινάσθων / κρινάσθωσαν
ἠράμεθα
ἀρώμεθα
ἀραίμεθα
-
ἠγγείλατο
ἀγγείληται
ἀγγείλαιτο
ἀγγειλάσθω
ἠγείρατε
ἀγείρητε
ἀγείραιτε
ἀγείρατε
ἠγείρω
ἀγείρῃ
ἀγείραιο
ἄγειραι
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ἀγγεῖλαι
ἀγγείλας, -ασα, -αν
φῆναι
φήνας, -ασα, -αν
κρῖναι
κρίνας, -ασα, -αν
κρίνασθαι
κρινάμενος, -η, -ον
ἄρασθαι
ἀράμενος, -η, -ον
ἀγγείλασθαι
ἀγγειλάμενος, -η, πν
ἀγεῖραι
ἀγείρας, -ασα, -αν
ἀγείρασθαι
ἀγειράμενος, -η, -ον

4.

ν
ι
ν
η
α
ε
δ
ρ
ο
κ
η
γ
ι
ο
β
ω
γ
φ
ι
ω
χ
α
σ
γ
χ
ξ
κ
θ
ε
ν
φ
ν
μ
ρ
τ
γ
ι
φ
γ
ε
ν
α
υ
ς
ρ
β
σ
ω
ρ
φ
χ
ε
ι
ρ
γ
ς
χ
ε
ι
ρ
α
ω
β
η

Ονοματικό Σύνολο
Ο ίδιος τύπος του άλλου αριθμού
τῇ μεγάλῃ νηί
ταῖς μεγάλαις ναυσί
τάς μακράς ναῦς
τήν μακράν ναῦν
τῆς Σαλαμινίας νεώς
Δεν έχει πληθυντικό
τήν μεγάλην  χεῖρα
τάς μεγάλας χεῖρας
ἡ ἡμετέρα  χείρ
αἱ ἡμέτεραι χεῖρες
τοιαύτῃ χειρί
τοιαύταις χερσί

Ενότητα 7η - Απαντήσεις στις πρόσθετες Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.