Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 8η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στους Παθητικούς χρόνους φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων
(Παθητικός Μέλλοντας Α΄, Β΄ & Παθητικός Αόριστος Α΄, Β΄)

1) Να σχηματίσετε τον Παθητικό Μέλλοντα Α΄ και τον Παθητικό Αόριστο Α΄ των παρακάτω ρημάτων: 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
βουλεύομαι


ἐργάζομαι


κολάζομαι


κωλύομαι


παρασκευάζομαι


πράττομαι


φράττομαι2) Να επιλέξετε ένα από τα ρήματα της προηγούμενης άσκησης και να το κλίνετε σε όλες τις εγκλίσεις του Παθητικού Μέλλοντα & Αορίστου.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Α΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ


ΜΕΤΟΧΗ
[ads-post]

3) Να σχηματίσετε τον Παθητικό Μέλλοντα Β΄ και τον Παθητικό Αόριστο Β΄ των παρακάτω ρημάτων:  

ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
τρέφομαι


κόπτομαι


φαίνομαι


στρέφομαι


στέλλομαι4) Να επιλέξετε ένα από τα ρήματα της προηγούμενης άσκησης και να το κλίνετε σε όλες τις εγκλίσεις του Παθητικού Μέλλοντα & Αορίστου.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ B΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ B΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ


ΜΕΤΟΧΗ
5) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ

ληφθῇς


δουλωθείηἐγράφης
βλήθητεἀλλαχθῆτε
ἠγορεύθημεν
ῥιφθήτω
ταχθείης
πραχθῇ
ἐπαιδεύθητε

ἐκλάπησαν


6) Αφού αναγνωρίσετε τη σύνταξη των προτάσεων να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και το αντίστροφο.

α. Ὁ Ἀλέξανδρος ἔλυσε τόν γόρδιον δεσμόν. (___________________)
________________________________________________________________________

β. Οὗτος ἐπἐμφθη πρός τον Ξέρξην ὑπό τοῦ Θεμιστοκλέους. (___________________)
________________________________________________________________________

γ. Οὗτοι ἐκόλασαν τούς βαρβάρους διά  τοῦτο. (___________________)
________________________________________________________________________

δ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἐποίησαν τῇ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν. (___________________)
________________________________________________________________________

ε. Λύσαδρος ἔπεμψας Ἀθηναίους  εἰς τήν πόλιν. (___________________)
________________________________________________________________________

στ. Οἱ αἰχμάλωτοι ἀπήχθησαν ὑπό τοῦτου εἰς Λάμψακον. (___________________)
________________________________________________________________________

ζ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἄρχει τῶν Μακεδόνων. (___________________)
________________________________________________________________________

η. Οὗτος ἀπέπεμψεν  εἰς Ἀθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικάς. (___________________)
________________________________________________________________________

θ. Ἐπιστόλη ἐδόθη Ἀλεξάνδρῳ παρά Παρμενίωνος. (___________________)
________________________________________________________________________

ι. Οἱ νόμοι ὑπό βασιλέως Ἀγησιλάου ἐλατρεύθησαν. (___________________)
________________________________________________________________________

7) Να σχηματίσετε τους τύπους της αυτοπαθητικής αντωνυμίας που σας ζητούνται: 

(γενική ενικού, θηλυκού γένους, β΄ προσώπου) → ______________________
(δοτική πληθυντικού, αρσενικού γένους γ΄ προσώπου) → ______________________
                                                                                      → ______________________
(δοτική ενικού, αρσενικού γένους, α΄ προσώπου) → ______________________
(γενική ενικού, θηλυκού γένους, α΄ προσώπου) → ______________________
(δοτική πληθυντικού, θηλυκού γένους, γ΄ προσώπου) → ______________________
                                                                                    → ______________________
(αιτιατική πληθυντικού, θηλυκού γένους, β΄ προσώπου) → ______________________

8) Να μεταφέρετε τους τύπου που σχηματίσατε στην προηγούμενη άσκηση στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού: 

______________________ → ______________________ 
______________________ → ______________________ 
______________________ → ______________________
______________________ → ______________________
______________________ → ______________________
______________________ → ______________________
______________________ → ______________________
______________________ → ______________________ 

https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/10/enotita-8-askiseis-grammatikis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 8η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.