Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 9η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου


  Ασκήσεις στα είδη του μορίου ἄν και στις δευτερεύουσες Ονοματικές Προτάσεις (Ειδικές, Ενδοιαστικές, Πλάγιες Ερωτηματικές, Αναφορικές)

1) Στις παρακάτω περιόδους να επισημάνετε τα μόρια ἄν και να αναγνωρίσετε το είδος τους:

α. Οὗτοι, ὅν ἄν γνῶσαι χάριν μὴ ἀποδιδόντα, κολάζουσιν ἰσχυρῶς. (_______________)
β. Πατὴρ πονηρός οὐκ ἄν γένοιτο δημαγωγός χρηστός. (_______________)
γ. Οὐ γὰρ ἂν ἀπέλθοιμι, ἀλλὰ κόψω τὴν θύραν. (_______________)
δ. Ἄν ὑμᾶς ὁρῶσιν οἱ στρατιῶται ἀθυμοῦντας, πάντες κακοί ἔσονται. (_______________)
ε. Ἀθηναῖοι ἔπονται τοῖς Λακεδαιμονίοις ὅποι ἄν ἡγῶνται. (_______________)
στ. Ἄν ὁ βασιλεὺς ἄλλον στρατηγὸν πέμπῃ, ἔσομαι σύμμαχος ὑμῖν. (_______________)

[ads-post]

2) Στις παρακάτω περιόδους να χωρίσετε τις προτάσεις και να αναγνωρίσετε από συντακτική άποψη τις δευτερεύουσες  ονοματικές προτάσεις υπογραμμίζοντας παράλληλα τον τρόπο εισαγωγής τους.

α. Λύσανδρος ἤγγειλε ὅτι Θηραμένης ἦλθεν ἐς Ἀθήνας. 
β. Νῦν δέ δέδοικα, μὴ μάτην τὰ τοιαῦτα λέγωμεν.
γ. Πρέσβεις ἠρωτήθησαν ἐπί τίνι λόγῳ ἥκοιεν.
δ. Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτόν Λύσανδρος κατέχοι.
ε. Δείξομεν τοῖς βαρβάροις ὅτι δυνάμεθα τούς ἐχθρούς τιμωρεῖσθαι.
στ. Ἐφοβήθη τοῦτο, μὴ οὐκ ἔλθοι ἡ βοήθεια.
ζ. Ὅστις ταῦτα μὴ πιστεύει οὕτως ἔχειν εἴσεται ὡς ἀληθῆ λέγω.
η. Ἐπιστάμεθα τίνες εἰσίν αἱ διαφθοραί τῶν νέων.
θ. Ὑμεῖς αἱρεῖσθε στρατηγούς, οὕς ἄν ἡγῆσθε περὶ τῶν πολεμικῶν φρονιμωτάτους εἶναι.
ι. Ξενοφῶν ἔδεισε μή κακὰ γένοιτο τῇ πόλει.
[Πηγές προτάσεων: vlioras.gr, Συντακτικά Μπαχαράκη & Ν. Ασωνίτη - Β. Αναγνωστόπουλου]

3) Να επιλέξετε τέσσερις από τις παραπάνω ονοματικές δευτερεύουσες προτάσεις (μία για κάθε είδος) και να τις αναγνωρίσετε πλήρως.

https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/10/enotita-9-askiseis-grammatikis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 9η - Ασκήσεις Γραμματικής | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.