Πώς γράφω Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows 10, 8, 7, Vista, XP; (Πλήρης Οδηγός)

Πώς γράφω Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows 10, 8, 7, Vista, XP; (Πλήρης Οδηγός)


[ads-post]
Πώς κάνω εγκατάσταση τα Ελληνικά Πολυτονικά σε Windows 10 & 8; 

Βήμα 1ο: Πηγαίνω το δείκτη του ποντικιού μου τέρμα κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών, στο χώρο όπου αναγράφεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα Windows (συνήθως βρίσκεται δίπλα στο ρολόι) και κάνω αριστερό κλικ πάνω της.


Βήμα 2ο: Από τις επιλογές που εμφανίζονται τώρα επιλέγω "Προτιμήσεις Γλώσσας".


Βήμα 3ο: Εάν έχω ήδη στις γλώσσες επιλογής μου τα Ελληνικά κάνω αριστερό κλικ πάνω τους και επιλέγω "Ἑπιλογές". [Εάν δεν τα έχω επιλέξει στις βασικές μου γλώσσες πρώτα πρέπει να πατήσω προσθήκη γλώσσας για να τα προσθέσω και αμέσως μετά να κάνω ότι προαναφέρθηκε.]Βήμα 4ο: Από την καρτέλα που εμφανίζεται, επιλέγω κάνοντας αριστερό κλικ την επιλογή "Προσθήκη Πληκτρολογίου" και μετά "Ελληνικά Πολυτονικά". Πλέον τα Ελληνικά πολυτονικά έχουν προστεθεί στις γλώσσες μου.
Βήμα 5ο:  Για να επιλέξω τα πολυτονικά και να τα χρησιμοποιήσω είτε το κάνω χειροκίνητα από τις επιλογές γλώσσας στη γραμμή εργασιών είτε επιλέγω Ελληνικά με τη συντόμευση Alt + Shift και τα εναλλάσσω σε πολυτονικά από μονοτονικά με τη συντόμευση Ctrl + Shift.


Πώς κάνω εγκατάσταση τα Ελληνικά Πολυτονικά σε Windows 7, Vista, Xp;
 Βήμα 1ο: Πηγαίνω το δείκτη του ποντικιού μου τέρμα κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών, στο χώρο όπου αναγράφεται η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τα Windows (συνήθως βρίσκεται δίπλα στο ρολόι) και κάνω δεξί κλικ πάνω της.


Βήμα 2ο: Από τις επιλογές που εμφανίζονται τώρα επιλέγω "Ρυθμίσεις".


Βήμα 3ο: Από τις νέες επιλογές που εμφανίζονται, πατάω "Προσθήκη".


Βήμα 4ο: Στη λίστα που εμφανίζεται ψάχνω να βρω τα "Ελληνικά". Αφού τα βρω, ανοίγω τη λίστα και βάζω "τικ" στα "Ελληνικά Πολυτονικά". Κατόπιν, κάνω αριστερό κλικ στην επιλογή "Οκ" και αυτομάτως επιστρέφω στην προηγούμενη καρτέλα. Τώρα πρέπει να επιλέξω πρώτα την επιλογή "Εφαρμογή" με αριστερό κλικ και μετά την επιλογή "Οκ" με τον ίδιο τρόπο.
Βήμα 5ο: Πλέον, τα Ελληνικά πολυτονικά έχουν προστεθεί στις γλώσσες μου. Για να επιλέξω τα πολυτονικά και να τα χρησιμοποιήσω είτε το κάνω χειροκίνητα από τις επιλογές γλώσσας στη γραμμή εργασιών είτε επιλέγω Ελληνικά με τη συντόμευση Alt + Shift και τα εναλλάσσω σε πολυτονικά από μονοτονικά με τη συντόμευση Ctrl + Shift.

Πώς γράφω Ελληνικά Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows; 

 Είναι πολύ εύκολο να γράψουμε Αρχαία Ελληνικά στα Windows, αφού τα γράμματα συμβολίζονται με τα ίδια πλήκτρα που συμβολίζονται στα Νέα Ελληνικά. Τα μοναδικά που αλλάζουν είναι τα σημεία στίξης και κάποια ιδιαίτερα σημεία των Αρχαίων Ελληνικών, τα οποία θα παρουσιάσω με απλούστατο τρόπο στη συνέχεια.⟹ Οξεία Αρχαίων Ελληνικών: Πατάμε το πλήκτρο Q και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
Βαρεία Αρχαίων Ελληνικών: Πατάμε το πλήκτρο ] (βρίσκεται δύο θέσεις δεξιά από το Αγγλικό P) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
Περισπωμένη Αρχαίων Ελληνικών: Πατάμε το πλήκτρο με το  [ (βρίσκεται δίπλα στο Αγγλικό P) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε. 
Ψιλή Αρχαίων Ελληνικών: Πατάμε το πλήκτρο με το " (βρίσκεται συνήθως αριστερά από το Enter) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 
⟹  Δασεία Αρχαίων Ελληνικών: Πατάμε μαζί το  Shift και το " (βρίσκεται συνήθως αριστερά από το Enter) και μετά το φωνήεν (ή σύμφωνο) που επιθυμούμε.
Προσθήκη υπογεγραμμένης: Πατάμε μαζί το Shift και το [ (βρίσκεται δίπλα στο Αγγλικό P) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 

Περισπωμένη και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί δεξί Alt (AltGr) και [ (βρίσκεται δίπλα στο Αγγλικό P) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
Περισπωμένη με ψιλή μαζί: Πατάμε το πλήκτρο με το = (βρίσκεται δίπλα στο Backspace) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 
Περισπωμένη με δασεία μαζί: Πατάμε μαζί το Shift και το = (βρίσκεται δίπλα στο Backspace) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 
Περισπωμένη με ψιλή  και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και το = (βρίσκεται δίπλα στο Backspace) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
Περισπωμένη με δασεία και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και το δεξί Shift και το +  (βρίσκεται δίπλα στο Backspace) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 

Οξεία με υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί  Control και Alt και Q και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
Οξεία με ψιλή μαζί: Πατάμε το πλήκτρο με το ? (βρίσκεται συνήθως δίπλα στο δεξί Shift) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 
Οξεία με δασεία μαζί: Πατάμε μαζί το Shift και ? (βρίσκεται συνήθως δίπλα στο δεξί Shift) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε. 
Οξεία με ψιλή και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και / (βρίσκεται συνήθως δίπλα στο δεξί Shift) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
Οξεία με δασεία και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμι μαζί το δεξί Alt (AltGr) με το δεξί Shift και το / (βρίσκεται συνήθως δίπλα στο δεξί Shift) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.

⟹ Βαρεία με ψιλή μαζί: Πατάμε το \ (βρίσκεται πάνω από το Enter) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
⟹ Βαρεία με δασεία μαζί: Πατάμε μαζί Shift + \ (βρίσκεται πάνω από το Enter) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
⟹ Βαρεία με δασεία και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί δεξί Alt (AltGr) + Shift + \ (βρίσκεται πάνω από το Enter) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
⟹  Βαρεία με υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και το ] (βρίσκεται δύο θέσεις δεξιά από το Αγγλικό P) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.
⟹  Βαρεία με ψιλή και υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε το δεξί Alt (AltGr) και το \ (βρίσκεται πάνω από το Enter) και μετά το φωνήεν που θέλουμε να τονίσουμε.

⟹ Ψιλή με υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και το " (βρίσκεται συνήθως αριστερά από το Enter) μία φορά και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
⟹ Δασεία με υπογεγραμμένη μαζί: Πατάμε μαζί το δεξί Alt (AltGr) και το δεξί Shift και το " (βρίσκεται συνήθως αριστερά από το Enter) και μετά το φωνήεν που επιθυμούμε.
⟹  Διαλυτικά και βαρεία: Πατάμε το Shift, το αφήνουμε, μετα πατάμε το ~ (τέρμα πάνω αριστερά στο πληκτρολόγιο) και μετα το φωνήεν που θέλουμε.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Όνομα

Ανακοινώσεις,2,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου,18,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android,14,Αρχαία Β΄ Γυμνασίου,18,Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου,12,Βιβλία,1,Βιβλία Καθηγητή,3,Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου,1,Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου,1,Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου,1,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου,13,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις,13,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android,9,Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου,14,Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις,14,Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου,11,Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις,11,Μεταφράσεις Α΄ Γυμνασίου σε PDF,13,Μεταφράσεις Β΄ Γυμνασίου σε PDF,13,Μεταφράσεις Γ΄ Γυμνασίου σε PDF,5,Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου,2,Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου,1,Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου,1,Ύλη Αρχαίων,24,Χρήσιμα εργαλεία,1,
ltr
item
Αρχαία Γυμνασίου: Πώς γράφω Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows 10, 8, 7, Vista, XP; (Πλήρης Οδηγός)
Πώς γράφω Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows 10, 8, 7, Vista, XP; (Πλήρης Οδηγός)
Πώς γράφω Πολυτονικά / Αρχαία Ελληνικά σε Windows 10, 8, 7, Vista, XP; (Πλήρης Οδηγός)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDexDi0eG0_6_scYGtEBpLqNUFeaGdIs2wrt2JK17o6r_l8VIaoioiDKKlBN0AB0O4Ovu1JAaYaQ_KJjuZKuf6Yhr3pulTW5DQcw1azG8_JfE9RwbJjsskiyrpCL4N-DwV0VyyOkVWw0vk/s640/KB_Greek_polytonic_Unicode.svg.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDexDi0eG0_6_scYGtEBpLqNUFeaGdIs2wrt2JK17o6r_l8VIaoioiDKKlBN0AB0O4Ovu1JAaYaQ_KJjuZKuf6Yhr3pulTW5DQcw1azG8_JfE9RwbJjsskiyrpCL4N-DwV0VyyOkVWw0vk/s72-c/KB_Greek_polytonic_Unicode.svg.png
Αρχαία Γυμνασίου
https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/polutoniko-arxaia-ellinika-windows-word.html
https://www.arxaiagumnasiou.net/
https://www.arxaiagumnasiou.net/
https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/01/polutoniko-arxaia-ellinika-windows-word.html
true
6331587752797757476
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ Δείτε το άρθρο Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Αναρτήθηκε από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ... ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Το περιεχόμενο που αναζητήσατε δε βρέθηκε! Πίσω στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ January February March April May June July August September October November December Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοβ Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy