Ενότητα 16η - "Μεγαλόψυχη στάση" | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

Ενότητα 16η - "Μεγαλόψυχη στάση" | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄  Γυμνασίου - Ενότητα 16η
"Μεγαλόψυχη στάση"
Από σελίδα 120 έως σελίδα 129 στο σχολικό βιβλίο

Μετάφραση κειμένου (σελίδα 120 σχολικού βιβλίου)
Ψευδο-Καλλισθένης, Μυθιστορία Ἀλεξάνδρου, Παραλλαγή γ, 22


Ο βασιλιάς Αλέξανδρος εύχεται στη Στάτειρα και τη Ροδώ και τη Ρωξάνη, τη γυναίκα μου, να είναι καλά. Αν και ο Δαρείος αντιτάχθηκε σε μας, (εμείς) δεν τον τιμωρήσαμε, παρά μόνο το αντίθετο, εγώ βέβαια ευχόμουν να ζει και να είναι κάτω από την εξουσία μου· και ενώ ίσα που ανέπνεε τον βρήκα αυτόν στην τελευταία του αναπνοή, τον οποίο επειδή τον συμπόνεσα, τον κάλυψα με τη δική μου χλαμύδα. Ζήτησα να μάθω από αυτόν κάτι σχετικό με το χαμό του (το θάνατό του). Κι αυτός μου απάντησε: «Έχε στη φύλαξή σου την κόρη μου Ρωξάνη και θα ζήσει μαζί σου». […] Τους υπαίτιους της δολοφονίας του τους τιμώρησα όπως τους άξιζε […]. Πρόσταξα, μάλιστα, να του ανεγερθεί και ιερό μνημείο κοντά στους πατρικούς του ήρωες· κι εσείς σταματήστε το θρήνο γι’ αυτόν· γιατί εγώ θα σας επαναφέρω στα ανάκτορά σας […]. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία επιθυμία του Δαρείου, θέλω η Ρωξάνη, η γυναίκα μου, να είναι βασίλισσα μαζί μου, και εάν συμφωνήσετε κι εσείς με μένα, επιθυμώ και διατάζω να απολαμβάνει το σεβασμό αυτή ως γυναίκα του Αλεξάνδρου. Χαίρετε.
Νόημα 
Το κείμενο της ενότητας που μελετάμε αποτελεί παραλλαγή της επιστολής που φέρεται να έστειλε ο Αλέξανδρος στα μέλη της περσικής βασιλικής οικογένειας για να τους ανακοινώσει το θάνατο του Δαρείου.  Σε αυτήν ο Αλέξανδρος τονίζει πως δεν επιθυμούσε το θάνατο του πέρση βασιλιά και πως τον συμπόνεσε, ενώ ξεψυχούσε, σκεπάζοντας τον με την χλαμύδα του. Επιπλέον, φανερώνει τη τελευταία επιθυμία του Δαρείου να ζήσει ο Αλέξανδρος με την κόρη του Ρωξάνη και ξεκαθαρίζει πως επέβαλε την τιμωρία που έπρεπε στους δολοφόνους του. Τέλος, ο μακεδόνας στρατηλάτης ανακηρύσσει την Ρωξάνη γυναίκα του και βασίλισσα ζητώντας από την βασιλική οικογένεια να εγκρίνει αυτήν την απόφαση του.
Απαντήσεις των ερωτήσεων της σελίδας 122 του σχολικού βιβλίου:
1. Ποιο χαρακτηριστικό του Αλεξάνδρου αναδεικνύει η συμπεριφορά του απέναντι στον Δαρείο και στις αιχμάλωτες πλέον γυναίκες της οικογένειάς του:

Απάντηση: Η συμπεριφορά του Αλεξάνδρου απέναντι στο Δαρείο και στις αιχμάλωτες γυναίκες της οικογένειάς του αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά την μεγαλοψυχία του. Ο Μακεδόνας βασιλιάς περιποιείται τον ετοιμοθάνατο Δαρείο, ζητά να μάθει την τελευταία του επιθυμία και τον σκεπάζει με την χλαμύδα του  επιδεικνύοντας σεβασμό στον αντίπαλο του. Αναζητεί και τιμωρεί τους δολοφόνους του πέρση βασιλιά, ενώ τιμά την μνήμη του με την δημιουργία ιερού.  Τέλος, αν και μπορεί να κακομεταχειριστεί τις γυναίκες της περσικής οικογένειας, αντιθέτως, τις προστατεύει και δείχνει ανωτερότητα στην αντιμετώπιση τους.

2. Πέραν της επιθυμίας του Δαρείου, ποια άλλα κίνητρα ώθησαν τον Αλέξανδρο να συνάψει γάμο με τη Ρωξάνη; Για την απάντησή σας να αξιοποιήσετε τις ιστορικές γνώσεις σας. 

Απάντηση: Η επιθυμία του Δαρείου, να συνάψει γάμο ο Αλέξανδρος με τη Ρωξάνη, δεν ήταν ο μόνος λόγος πραγματοποίησης της συνένωσης αυτής. Ο Αλέξανδρος, ως οξυδερκής και διορατικός πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, με την κίνηση του αυτή επιδιώκει να αναδείξει το οικουμενικό πνεύμα του, διότι γνωρίζει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει διοικώντας ένα μεγάλο συνασπισμό διαφορετικών κρατών και φυλών. Η ενέργεια του αυτή εντάσσεται στην  ευρύτερη τακτική που ακολουθούσε, να εγκαθιστά δηλαδή στην προσαρτημένες περιοχές στρατιώτες που δημιουργούσαν εκεί οικογένεια, με στόχο να εξασφαλίσει την ηρεμία και τον ελέγχο της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο επιδείκνυε την φιλελεύθερη στάση του  και επιδίωκε να άρει οποιαδήποτε φυλετική διάκριση θα μπορούσε να τον στιγματίσει ως ηγέτη και να απειλήσει τη βιωσιμότητα της αυτοκρατορίας. Επιλογικά, ο γάμος του με τη Ρωξάνη δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της επιθυμίας του Δαρείου αλλά και προσωπική επιλογή του στρατηλάτη που έτσι ήθελε να εξασφαλίσει την ενότητα της νεοσύστατης αυτοκρατορίας.
Β1. Λεξιλογικός Πίνακας
αἰτῶ: ζητώ
ἡ αἰτία: ο λόγος
αἰτιώδης: η σχέση αιτίου αποτελέσματος, αυτός που φέρει την αιτία
τὸ αἴτημα: οτιδήποτε ζητάει κάποιος
ἡ αἴτησις (-η): έγγραφο με το οποίο ζητείται κάτι
ἡ αἰτίασις (-η): η κατηγορία
αἰτιατική: μια από τις πτώσεις των ονομάτων
αἰτιατός: αυτός που είναι αποτέλεσμα μιας αιτίας
αἰτιολογῶ: αναζητώ την αιτία
ἡ αἰτιολογία: η εξήγηση
ἀναίτιος: ο χωρίς αιτία
ἀναιτιολόγητος: ο αδικαιολόγητος
ἀπαιτῶ: ζητώ κάτι που μου ανήκει
ἡ ἀπαίτησις (-η): η αξίωση
ἐπαιτῶ: ζητιανεύω
παραιτοῦμαι: εγκαταλείπω μια προσπάθεια
ἡ παραίτησις (-η): η εγκατάλειψη μιας προσπάθειας
συναίτιος: αυτός που είναι αίτια για κάτι μαζί με κάποιον άλλο
αιτιότητα: η σχέση αιτίας και αποτελέσματος
αιτοκρατία: φιλοσοφική άποψη που υποστηρίζει ότι όλα γίνονται για μια αιτία
αιτιολόγηση: η εξήγηση
πρωταίτιος: ο υπαίτιος
συνυπαίτιος: ο συνυπεύθυνος
συνυπαιτιότητα:  συνυπευθυνότητα
απαιτητός: αυτός που μπορεί να απαιτηθεί
απαιτητικός: ο με πολλές απαιτήσεις
Απαντήσεις των ασκήσεων των σελίδων 123-124  του σχολικού βιβλίου
1. Να δηλώσετε τι σημαίνουν (ενέργεια, αποτέλεσμα ενέργειας κτλ.) οι ομόρριζες του ουσιαστικού αἰτία λέξεις του πίνακα:

Απάντηση: 
αἴτησις - ενέργεια | αἰτίαμα - αποτέλεσμα ενέργειας | αἴτημα - αποτέλεσμα ενέργειας | αἰτίασις - ενέργεια | αἰτιώδης - πλησμονή

2. Να σχηματίσετε νοητικά αποδεκτές φράσεις συνδυάζοντας τις κατάλληλες λέξεις. Να χρησιμοποιήσετε κάθε λέξη μία φορά: 

Απάντηση: 
αιτιώδης σχέση, αιτιατική πτώση, υποβάλλω παραίτηση, υπαίτιος μιας πράξης, απαιτητικό κενό, αναίτια επίθεση

3. Να αναζητήσετε από τις απλές ομόρριζες της α.ε. που περιλαμβάνονται στον Λεξιλογικό Πίνακα τρία παραδείγματα που να ανήκουν σημασιολογικά σε μία από τις δύο ευρύτερες έννοιες του ρήματος αἰτῶ: α. κατηγορώ, φέρω ευθύνη για κάτι β. ζητώ, επαιτώ. Συμβολευτείτε τα λεξικά σας:

Απάντηση: 
κατηγορώ, φέρω ευθύνη για κάτι: ρὸ αἰτἰαμα, αἰτιῶμαι, αἰτιάζομαι
ζητώ, επαιτώ: αίτίζω, τὸ αἴτημα. αἰτῶ


Β2. Ετυμολογικά
Επαναληπτικές ασκήσεις
Απαντήσεις των ασκήσεων της σελίδας 124  του σχολικού βιβλίου
1. Να αναλύσετε τις σύνθετες λέξεις στα συνθετικά τους μέρη: σύνθρονος, προσέταξα, ἀξιοπρεπῶς, ἀντιτάξομενον, περιέστειλα, συμπνεύσητε.

Απάντηση:
σύνθρονος: σύν + θρόνος
προσέταξα: πρός + τάττω
ἀξιοπρεπῶς:  ἄξιος + πρέπω
ἀντιτάξομενον: ἀντί + τάττομαι
περιέστειλα: περί  + ἔστειλα
συμπνεύσητε: σύν + πνέω

2. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με ουσιαστικά της α.ε. ομόρριζα των ρ. διατάσσω, ἐπιτάσσω, παρατάσσω, προστάττω:

Απάντηση:
διατάσσω: διαταγή, διάταξις, τὸ διάταγμα
επίτάσσω: ἐπίταξις
παρατάσσω: παράταξις
προστάττω: πρόσταξις, προσταγή

Γ. Γραμματική
Διαβάστε τη θεωρία των σελίδων 125, 126 & 127 του σχολικού βιβλίου.
 Απαντήσεις των ασκήσεων των σελίδων 127, 128, 129 του σχολικού βιβλίου
 1. Παύσασθε οὖν πιστεύοντες τοῖς βαρβάροις καὶ ψηφίσασθε κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας, ἵνα μὴ ἐμποδών ἡμῖν ὦσι (= για να μη μας είναι εμπόδιο): να βρείτε τους τύπους προστακτικής που υπάρχουν στην παραπάνω φράση και να τους κλίνετε στην προστακτική όλων των χρόνων.

Απάντηση:
- παύσασθε: β΄ πληθυνικό πρόσωπο Προστακτικής Αορίστου του ρήματος παύομαι.
Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
-
-
-
παύου
παῦσαι
πέπαυσο
παυέσθω
παυσάσθω
πεπαύσθω
-
-
-
παύεσθε
παύσασθε
πέπαυσθε
παυέσθων / παυέσθωσαν
παυσάσθων / παυσάσθωσαν
πεπαύσθων / πευπαύσθωσαν
 

- ψηφίσασθε: β΄ πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Αορίστου του ρήματος ψηφίζομαι.
Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
-
-
-
ψηφίζου
ψήφισαι
ἐψήφισο
ψηφιζέσθω
ψηφισάσθω
ἐψηφίσθω
-
-
-
ψηφίζεσθε
ψηφίσασθε
ἐψήφισθε
ψηφιζέσθων / ψηφιζέσθωσαν
ψηφισάσθων / ψηφισάσθωσαν
ἐψηφίσθων / ἐψηφίσθωσαν


2. Να τοποθετήσετε στη σωστή στήλη τους τύπους προστακτικής που σας δίνονται και να τους μεταφέρερε στους άλλους χρόνους διατηρώντας την έγκλιση, τον αιθμό και το πρόσωπο:

Απάντηση:

Ενεστώτας
Αόριστος
Παρακείμενος
διαπορεύου
διαπόρευσαι
διαπεπόρευσο
κομίζεσθε
κομίσασθε
κεκόμισθε
κηρύττεσθε
κηρύξασθε
κεκήρυχθε
θραυέσθω
θραυσάσθω
τεθραύσθω
θεραπευέσθων
θεραπευσάσθων
τεθεραπεύσθων
πέμπου
πέμψαι
πέπεμψο
 
 3.Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους των παρακάτω φράσεων στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού διατηρώντας σταθερλα την έγκλιση και τον χρόνο:

Απάντηση: 
α. Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι (=προτού με εξοργίσεις) λέγων.
    παῦσαι: παύσασθε  
 β. Πεπαύσθω λοιπὸν οὗτος, δοῦλος ὤν, θρυπτόμενος κατὰ δεσποίνης ἰδίας (=να συμπεριφέρεσαι αλαζονικά ρπος την κυρία του).
      πεπαύσθω: πεπαύσθων / πεπαύσθωσαν
γ. Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἄν εὔξαιο (=όπως θα ευχόσουν) περὶ σεαυτὸν γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας.
     γίγνου: γίγνεσθε  / εὔξαιο: εὔξαισθε
δ. Τοῖς φρονιμωτάτοις πλησίαζε καὶ τῶν ἄλλων τοὺς προθύμους μεταπέμπου (=να καλείς κοντά σου), καὶ μηδενὸς οἴου δεῖν ἀπείρως ἔχειν (=έχε κατά νου ότι τίποτε δεν πρέπει να αφήνεις αδοκίμαστο).
    πλησίαζε: πλησιάζετε / μεταπέμπου: μεταπέμπεσθε / οἴου: οἴεσθε 
ε. Μὴ ψεύδου, σὺ γὰρ Ὑπερείδου μαθητὴς ὤν τυγχάνεις.
    ψεύδου: ψεύδεσθε / τυγχάνεις: τυγχάνετε
στ. Ἀλλ' ἤτοι (=είτε) διαλεγέσθω εἰπέτω ὅτι οὐκ ἐθέλει διαλέγεσθαι.
      διαλεγέσθω: διαλεγέσθων & διαλεγέσθωσαν / εἰπέτω: εἰπόντων & εἰπέτωσαν
      / ἐθέλει: ἐθέλουσι
ζ. Τοῦτον δὲ δὴ οὖν τὸν τὀκον τε καὶ ἔκγονον αὐτοῦ τοῦ ἀγαθοῦ κομίσασθε.
    κομίσασθε: κόμισαι

4. Να γράψετε στα τετραγωνίδια τους τύπους προστακτικής που σας ζητούνται. Στην έγχρωμη στήλη θα σχηματιστεί το όνομα αρχαίου θεού.

Απάντηση: 
α. ΟΝΟΜΑΖΟΥ (ὀνομάζου)
β. ΚΗΡΥΞΑΣΘΕ (κηρύξασθε)
γ. ΑΝΑΚΡΟΥΣΑΙ (ἀνακροῦσαι)
δ. ΑΝΕΣΚΕΥΑΣΟ (ἀνεσκεύασο)

5. Να κλίνετε τις φράσεις τἀ ἐμὰ σκῆπτρα και τὴν ἐμὴν θυγατέρα.


Απάντηση:


Ενικός Αριθμός
Ονομ.
τὸ ἐμὸν σκῆπτρον
ἡ ἐμὴ θυγάτηρ
Γεν.
τοῦ ἐμοῦ σκήπτρου
τῆς ἐμῆς θυγατρὸς
Δοτ.
τῷ ἐμῷ σκήπτρῳ
τῇ ἐμῇ θυγατρὶ
Αιτ.
τὸ ἐμὸν σκῆπτρον
τὴν ἐμὴν θυγατέρα
Κλητ.
( -         σκῆπτρον)
(  -         θύγατερ)

Πληθυντικός Αριθμός
Ονομ.
τὰ ἐμὰ σκῆπτρα
αἱ ἐμαὶ θυγατέρες
Γεν.
τῶν ἐμῶν σκήπτρων
τῶν ἐμῶν θυγατέρων
Δοτ.
τοῖς ἐμοῖς σκήπτροις
ταῖς ἐμαῖς θυγατράσι
Αιτ.
τὰ ἐμὰ σκῆπτρα
τὰς ἐμὰς θυγατέρας
Κλητ.
( -           σκῆπτρα)
( -    θυγατέρες)


6. Στις παρακάτω φράσεις να βρείτε και αν χαρακτηρίσετε τους ονοματικούς προσδιορισμούς, καθώς και τον όρο της πρότασης που προσδιορίζουν:

Απάντηση: 
α. Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος Στατεἰρᾳ καὶ Ῥοδῷ καὶ Ῥωξάνῃ τῇ ἐμῇ γυναικὶ χαίρειν.
    Αλέξανδρος: παράθεση στο "Βασιλεύς", τῇ γυναικί: παράθεση στο "Ῥωξάνῃ"
    ἐμῇ: Επιθετ. πρ στο "γυναικί"

β. Έπυθόμην δὲ παρ' αὐτοῦ τι ἀκουσαι περὶ τὴς ἀπωλείας αὐτοῦ.
    αὐτοῦ: γενική υποκειμενική στο "απωλέιας"

γ. Παρακαταθήκην ἔχε τὴν ἐμὴν θυγατέρα Ῥωξάνην.
    ἐμὴν: επιθετικός προσδιορισμός στο "θυγατέρα", Ῥωξάνην: επεξήγηση στο "θυγατέρα"

δ. Ὑμεῖς δὲ τῆς λύπης αὐτοῦ παύσασθε.
     αὐτοῦ: γενική αντικειμενική στο "λύπης"

ε. Κατὰ τὰς διατάξεις Δαρείου Ῥωξάνην τὴν ἐμὴν γυναῖκα σύνθρονόν μου εἶναι βούλομαι.
    Δαρείου: γενική υποκειμενική στο "διατάξεις", μου: γενική αντικειμενική στο "σύνθρονον".
Όνομα

Ανακοινώσεις,2,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου,18,Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android,14,Αρχαία Β΄ Γυμνασίου,18,Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου,12,Βιβλία,1,Βιβλία Καθηγητή,3,Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου,1,Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου,1,Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου,1,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου,13,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις,13,Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android,9,Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου,14,Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις,14,Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου,11,Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις,11,Μεταφράσεις Α΄ Γυμνασίου σε PDF,13,Μεταφράσεις Β΄ Γυμνασίου σε PDF,13,Μεταφράσεις Γ΄ Γυμνασίου σε PDF,5,Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου,2,Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου,1,Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου,1,Ύλη Αρχαίων,24,Χρήσιμα εργαλεία,1,
ltr
item
Αρχαία Γυμνασίου: Ενότητα 16η - "Μεγαλόψυχη στάση" | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου
Ενότητα 16η - "Μεγαλόψυχη στάση" | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου
Ενότητα 16η - "Μεγαλόψυχη στάση" | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Β΄ Γυμνασίου
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRVoA29PqUtK7w0VfSWvrjBB1_kdsFrEjB7sGZo57Ft7JzNsbPs8nuDd0XzKDE-knIKDcabZdQS2KCMMzWFeYyNf-rGsR2VmDCRUOcb5x9LES1B3XDO5_0TK2k4LVbyb4pqe8sW5Ym59Zb/s320/img0_1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRVoA29PqUtK7w0VfSWvrjBB1_kdsFrEjB7sGZo57Ft7JzNsbPs8nuDd0XzKDE-knIKDcabZdQS2KCMMzWFeYyNf-rGsR2VmDCRUOcb5x9LES1B3XDO5_0TK2k4LVbyb4pqe8sW5Ym59Zb/s72-c/img0_1.jpg
Αρχαία Γυμνασίου
https://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/16-enotita-arxaia-b-gumnasiou.html
https://www.arxaiagumnasiou.net/
https://www.arxaiagumnasiou.net/
https://www.arxaiagumnasiou.net/2017/11/16-enotita-arxaia-b-gumnasiou.html
true
6331587752797757476
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΔΕΙΤΕ Δείτε το άρθρο Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Αναρτήθηκε από ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ... ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Το περιεχόμενο που αναζητήσατε δε βρέθηκε! Πίσω στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ January February March April May June July August September October November December Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοβ Δεκ just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy