Ανακοινώσεις Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Android Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Α΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Απαντήσεις Ασκήσεις Γραμματικής Γ΄ Γυμνασίου Android Ασκήσεις Γραμματικής B΄ Γυμνασίου Android Βιβλία Καθηγητή Διαγωνίσματα Α΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Β΄ Γυμνασίου Διαγωνίσματα Γ΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Β΄ Γυμνασίου Κριτήρια Αξιολόγησης Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου Android Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου Απαντήσεις Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου Απαντήσεις Ύλη Αρχαίων Χρήσιμα εργαλεία

Ενότητα 9η - Λεξιλογικές Ασκήσεις | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

Λεξιλογικές Ασκήσεις - Ενότητα 9η

1) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις του κειμένου που βρίσκονται στην Α΄ στήλη με τις ομόρριζες τους στη ν.ε. που βρίσκονται στη Β΄ στήλη. 

Α΄
Β΄
1) ἀποδιδράσκειν __
α) αυτονομία
2) ὀνομάσαι __
β) ονομαστός
3) ἐλθόντες __
γ) κατανόηση
4) νόμοι __
δ) μετέρχομαι
5) διανοῇ __
ε) σύμπαν
6) ἀπολέσαι __
στ) διεφθαρμένος
7) σύμπασαν __
ζ) εκτροπή
8) ἀνατετράφθαι __
η) απόδραση
9) διαφθείρωνται __
θ) απώλεια
10) ἀπολλυμένου __
ι) εξολοθρεύω

[ads-post]

2/α) Να εντοπίσετε την ομόρριζη (απλή ή σύνθετη)  των παρακάτω αρχαιοελληνικών λέξεων  που ανταποκρίνεται στη σημασία των ν.ε. που περιγράφεται στις αγκύλες.

ἠδίκει [ο αντίθετος του δίκαιου]: ο ________________
ἰδιωτῶν [η μεταβίβαση κρατικής επιχείρησης σε ιδιώτη]: η ________________
ἄκυροι [παύω να θεωρώ κάτι έγκυρο]: __________________ (ρήμα)
προστάττει [η εντολή]: η __________________
ῥήτωρ [αυτός που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια]: _______________
ἔκρινεν [αυτός που αποφασίζει για κάτι]: ο _______________
ἐπιστάντες [ο υπάλληλος που φυλάει και επιβλέπει ιδιωτικό χώρο]: ο _________________

β) Να τοποθετήσετε τις λέξεις που εντοπίσατε στις παρακάτω περιόδους. [Προσοχή! Τρεις λέξεις περισσεύουν]

Το ελληνικό δημόσιο προχώρησε στην ___________________ του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, παραχωρώντας τις μετοχές του σε ξένη εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
Η νοθεία των εκλογών που αποδείχθηκε, είχε ως αποτέλεσμα το δικαστήριο να ______________ τη διαδικασία και να προγραμματίσει τη διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών.
Οι Ελλανοδίκες ήταν οι ανώτατοι _________ και δικαστές των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
__________ αριθμός  στα μαθηματικά ονομάζεται κάθε αριθμός ο οποίος δεν είναι δυνατό να εκφραστεί ως κλάσμα.

γ) Να σχηματίσετε προτάσεις με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιήσατε στο προηγούμενο ερώτημα. Φροντίστε στις προτάσεις αυτές να αναδεικνύεται το νόημά τους. 

___________________
→ __________________________________________________________________ 

___________________
→ __________________________________________________________________ 

___________________
→ __________________________________________________________________ 

https://www.arxaiagumnasiou.net/2018/11/enotita-6-lexilogikes-askiseis-apantiseis-g-gymnasiou-arxaia.html

Ενότητα 9η - Λεξιλογικές Ασκήσεις | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Γ΄ Γυμνασίου

[facebook]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.